Amen­dement Nationaal Landschap


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712 “Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteld wordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsverordening met planidentificatienummer b_NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1_20, in Artikel 1.1 (aanwijzing gebieden)

de volgende tekst te wijzigen van:

Nationaal Landschap

gebied met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten uitgezonderd de delen die samenvallen met het Gelders natuurnetwerk, de Groene ontwikkelingszone en de Nieuwe Hollandse Waterlinie;

naar:

Nationaal landschap

gebied met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten.

Toelichting

De wijziging betreft het terugzetten van de oorspronkelijke tekst.

De Nationale Landschappen herbergen elk op zich unieke combinaties van natuur- en cultuurhistorische waarden. Deze overlappen met, maar zijn niet gelijk aan, natuurwaarden die beschermd en ontwikkeld worden in het GNN en ON.

Nationale Landschappen worden hoog gewaardeerd maar slecht beschermd. Met de beoogde wijziging verdwijnen ze sluipenderwijs uit het omgevingsbeleid met als risico dat er straks niets meer te beschermen valt. Op grond hiervan is de wijziging ook niet beleidsarm te noemen wat wel de intentie was.


L. van der Veer, Partij voor de Dieren

W. Witteveen, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, SP, PvdA, CU, 50plus, CDA

Tegen

VVD, D66, PVV, SGP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer