Educatief programma herdenking


14 november 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 14november 2018,

constaterendedat:

overwegende :

  • dat een educatief programma met aandacht voor deze thematiek (bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen) de herdenking een extra dimensie van verdieping kan bieden door het verleden met het heden te verbinden (“beseffen” als aanvulling op “herdenken, beleven en vieren”) [1];

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • om in aanvulling op het voorgestelde programma voor de herdenking een educatief programma op te nemen dat een koppeling maakt naar hedendaagse situaties en dat bijdraagt aan bewustwording over dergelijke situaties en de factoren die deze veroorzaken, verergeren of laten escaleren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

[1] Beatrcice de Graaf in NRC Handelsblad op 02-11-2018: “Het is dan ook net zo historisch correct als politiek noodzakelijk om bij elke vredesviering in 2018 ook het aanhoudende geweld in de ring van landen om Europa heen te herdenken. Het geweld van na 1918, maar ook dat van nu.” Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/02/herdenk-het-doorgaande-geweld-van-na-1918-a2753736


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, 50plus, ChristenUnie

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, SGP

Lees onze andere moties

Jaarlijkse toespraak Commissaris van de Koning

Lees verder

Amendement Omgevingsvisie: duurzame ontwikkelingsdoelen VN

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer