Kunst, cultuur, reflectie


Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Media en kunst vervullen hierin een belangrijke rol. Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. In deze tijd van maatschappelijke transities spelen kunst en cultuur ook een cruciale rol bij de verbeelding en vormgeving van de samenleving die we voor ogen hebben, een samenleving die niet ego-, maar ecocentraal is. In dit verband kunnen we veel leren van andere perspectieven, bijvoorbeeld het inheemse perspectief. De Partij voor de Dieren staat voor een kunsten cultuursector die daadwerkelijk van, voor en door álle inwoners van de provincie is.

• De provincie maakt ruim middelen vrij voor regionale kunst, cultuur en het behoud van erfgoed.

• De provincie ondersteunt de culturele diversiteit van de regionale kunst- en cultuursector op het gebied van programma, publiek, personeel en partners.

• Gelderland investeert in behoud en heropening van toegankelijke openbare bibliotheken en versterkt daarbij ook de sociaal maatschappelijke functie die bibliotheken vervullen.

• Digitaliseren van archieven van culturele en historische organisaties wordt gestimuleerd.