Kunst, cultuur en reflectie


Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Cultuur zorgt bovendien voor een im- materiële verrijking van het leven en biedt inspiratie. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale media en kunst dan ook essentieel. Denk hierbij aan zaken zoals monu- mentenzorg, de bibliotheek, orkesten, poppodia, ateliers, musea, tentoonstellingsruimten en mu- ziekeducatie. Wij zijn tegen bezuinigingen op kunst en cultuur en vóór een kunst- en cultuursector die daadwerkelijk van, voor en door álle inwoners van de provincie is. De provincie moet daarom ruim middelen vrijmaken voor regionale kunst, cultuur en media en waar mogelijk, de culturele diversiteit van de regionale kunst- en cultuursector op het gebied van programma, publiek, personeel en partners ondersteunen.

Het standpunt Kunst, cultuur en reflectie is onderdeel van: Cultuur en diversiteit