Maiden­speech Lester van der Pluijm


"Alleen in rust kun je de vraag stellen wat voor mens je wilt zijn."

4 juli 2019

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 3 juli 2019 hield Lester van der Pluijm zijn maidenspeech als statenlid. Bij het debat over aardgasvrije wijken hield hij een pleidooi voor onthaasten en consuminderen. En hij stelde de praktische vraag: wordt provinciaal geld voor de energietransitie zo effectief mogelijk besteed? Lees hieronder de bijdrage van Lester.

"Voorzitter, het is helaas niet zo vanzelfsprekend om vandaag de dag een lans te breken voor onthaasten en consuminderen. Haast is overal te vinden in onze 24-uurseconomie. Het druk hebben is verworden tot het ultieme bewijs van succes. Wanneer we onze focus zo leggen op het verwerven van méér en méér bezit – als een rupsje-nooit-genoeg – dan dreigen we de waarde van mededogen en nederigheid uit het oog te verliezen. De oplossing om onze wereld leefbaar te houden is niet om ons nog drukker te maken of nog meer te groeien, groen of niet. Het echte antwoord begint bij consuminderen en onthaasten. Alleen in rust kun je de vraag stellen wat voor mens je wilt zijn en hoe we als collectief de grenzen van het natuurlijk systeem kunnen respecteren. In Gelderland zouden we – in tijden van extreem weer – eens kunnen beginnen met het invoeren van de siësta. Even minder. Zo komt het verstillen van de tijd, zoals filosofe Joke Hermsen het noemt, eindelijk terug op de politieke agenda terecht. Als ultieme vorm van klimaatadaptatie.

Voorzitter, huizen aardgasvrij maken. Het zal niemand verbazen dat de Partij voor de Dieren daar voorstander van is. De overheid heeft mensen ook aan het gas geholpen. Dus zij heeft nu ook een taak om mensen van het gas af te helpen. De vraag is wel of de 10 miljoen die we nu aan twee wijken geven om meer woningen aardgasvrij te maken daadwerkelijk leidt tot een optimaal rendement met het oog op de klimaattransitie. Bij de Partij voor de Dieren staat voorop dat we met het geld dat er is zoveel mogelijk effect sorteren. Het gaat uiteindelijk om publiek geld en het komt neer op goed bestuur om dat met grote zorgvuldigheid te besteden. Wij roepen GS dan ook op om kritisch te blijven monitoren wat de meest effectieve aanpak is en welke techniek daarbij hoort. Dat gaat verder dan alleen bekijken of de maatschappelijke effecten van de subsidies gerealiseerd worden. Het gaat ook om de grotere vraag hoe je lessen leert wat je het beste wel en vooral ook niet kunt doen om bij een duurzaam Gelderland uit te komen.

Voorzitter, ik sluit af met een wens. In de provincie is het me opgevallen dat we vaak zeggen dat we zo trots zijn op Gelderland en dat Gelderland zo gaaf is. Dit taalgebruik intrigeert mij mateloos. Wat volgt? Goddelijk Gelderland? Gruwelijk Gelderland? Gasvrij Gelderland? Wie het weet, mag het zeggen. Mijn wens is om een kunstenaar in te huren om ons taalgebruik eens onder de loep te nemen. Een buitenstaander die ons een kritische spiegel voorhoudt. Stimuleren we meteen kunst en cultuur in Gelderland. Grandioos!"

De bijdrage is ook te bekijken op Statenlive.

Gerelateerd nieuws

Drama Winterswijk: 900 varkens gestikt

Na het drama vorige week in Winterswijk, waarbij 900 varkens stikten, roept de Partij voor de Dieren in Gelderland de provinc...

Lees verder

Partij voor de Dieren opent meldpunt bomen

De Partij voor de Dieren roept de inwoners van Gelderland op om beelden te verzamelen van recent aangeplante, dode bomen lang...

Lees verder