Partij voor de Dieren opent meldpunt bomen


Jong aange­plante bomen redden het niet meer in hete, droge zomers

9 augustus 2019

De Partij voor de Dieren roept de inwoners van Gelderland op om beelden te verzamelen van recent aangeplante, dode bomen langs provinciale of gemeentelijke wegen. Daarvoor is een meldpunt ingesteld. Met dit meldpunt wil de Partij voor de Dieren de noodzaak onderstrepen om gezonde, volwassen bomen te behouden, diedroge en hete zomers beter kunnen weerstaan.

Op 3 juli heeft Provinciale Staten besloten om ‘behoud van gezonde bomen’ als uitgangspunt voor het beleid te nemen. Dit naar aanleiding van het Burgerinitiatief over de bomenkap langs de N319 en andere provinciale wegen. Is dat niet voldoende om onze bomen daarmee te beschermen? De Partij voor de Dieren vindt van niet. "We gaan een collage maken met al die treurige dode boompjes langs onze wegen. Deze wordt aan GS aangeboden, zodat zij zich er beter bewust van worden, dat we gezonde volwassen bomen ook echt moeten laten staan," aldus Dominique Schön, die het initiatief voor het meldpunt heeft genomen. "Zo gaan we het provinciebestuur aanspreken op hun zorgplicht voor een gezond bomenbestand en hun voornemen om behoud van gezonde bomen daadwerkelijk als uitgangspunt te nemen."


Dominique: "Jonge, net aangeplante bomen langs wegen hebben het moeilijk nu de zomers warmer en droger worden. Ik heb er al veel gezien die het niet redden. En dat terwijl deze net in de plaats zijn gekomen van volwassen, gezonde bomen. Bomen die veel beter bestand zijn tegen droge periodes. Die ook meer CO2 opnemen en tevens meer ruimte bieden voor vogels en insecten. Die volwassen bomen worden dan omgezaagd om ruimte te maken voor het verkeer!" Wat de Partij voor de Dieren betreft betekent het nu écht kappen met kappen. Geen excuus meer dat er nieuwe aanplant voor kap in de plaats komt, want dat jonge groen redt het met deze zomers niet meer."