Motie meeluis­teren commis­sie­ver­ga­de­ringen


23 februari 2015

Vergadering Provinciale Staten op 25 februari 2015

constaterende

  • Dat op dit moment de vergadering van Provinciale Staten wel onmiddellijk op afstand via internet te zien en te beluisteren is, maar dat het geluidsverslag van de commissievergadering pas een of twee dagen later beschikbaar is;
  • Dat het relatief eenvoudig is - er hoeven geen camera‚Äôs door de griffie bediend te worden - om het geluid van de commissievergaderingen ook direct via internet te verspreiden;
  • Dat verslaggevers van de media in Gelderland dan een actueler verslag van de besprekingen in de commissie kunnen doen;
  • Dat burgers dan meer betrokken kunnen raken bij de provinciale politiek;
  • Dat de fractiemedewerkers dan tijdens de verbouwing gemakkelijker hun werk kunnen doen;

verzoeken de griffie

  • Te onderzoeken wat de kosten zouden zijn van het doorgeven van het geluid via internet tijdens de commissievergadering,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Olof Wullink
Groep Wullink


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie tijdsbeslag nevenfuncties

Lees verder

Motie openbaarheid telstanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer