Motie open­baarheid telstanden


24 februari 2015

Vergadering Provinciale Staten op 25 februari 2015


Overwegende dat

  • Er discussie is geweest over de juistheid en nauwkeurigheid van telstanden;
  • Nauwkeurigheid erbij gebaat is als de telstanden openbaar zijn;

Verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Aan de subsidie voor het Geldersch Landschap de voorwaarde te verbinden dat Statenleden inzicht krijgen in de gedetailleerde telstanden.

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie meeluisteren commissievergaderingen

Lees verder

Amendement integer Gelderland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer