Aandacht voor dieren­welzijn bij Vruchtbare Kringloop


26 maart 2014

De Partij voor de Dieren dient tijdens de vergadering van Provinciale Staten een amendement in om aandacht voor dierenwelzijn te garanderen bij het project ‘Vruchtbare Kringloop'.

Aan het project nemen 250 melkveehouders uit de Achterhoek en Liemers deel. Het project richt zich op efficiënte benutting van mineralen en het benutten van mineralen verliezen. Deelnemende melkveehouders moeten tijdens het project een verbeterplan opstellen waarin maatregelen worden genomen om het bedrijf te verduurzamen betreft bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid.

In de doelen van het project ontbreekt dierenwelzijn. Onze fractie stelt daarom voor om het volgende beslispunt aan het besluit toe te voegen: “Er is het risico dat het verbeteren van de bedrijfsresultaten ten koste gaat van dierenwelzijn. Het is daarom belangrijk dat ook wordt gerapporteerd over dierenwelzijn (waaronder weidegang), en dat adviezen over dierenwelzijnsmaatregelen ook in de verbeterplannen worden opgenomen.”

Wijziging tijdens de vergadering
Gedeputeerde Van Dijk gaf tijdens de vergadering aan het lastig te vinden dat met het amendement melkveehouders ook dierenwelzijn en weidegang moeten registreren. De gedeputeerde wijst het amendement af.

Naar aanleiding van deze opmerking besluit de Partij voor de Dieren het amendement aan te passen waardoor de voorgestelde wijziging als volgt luidde:
“Voorwaarde voor deze subsidie is dat er in het project ook aandacht is voor weidegang, en dat de weidegang niet verslechtert.”

Zelfs na de wijziging gaf de gedeputeerde aan het amendement niet te ondersteunen. De PvdA stelde via haar stemverklaring dat ze weidegang wel een belangrijk onderwerp vinden, maar dat dit via andere middelen geregeld kan worden.