Hoor­zit­tingen omge­vings­visie


12 maart 2014

Vanaf 24 maart vinden er hoorzittingen over de omgevingsvisie plaats in provincie Gelderland, zodat Provinciale Staten zoveel mogelijk standpunten van betrokkenen kunnen horen. De Partij voor de Dieren Gelderland roept iedereen met een hart voor dier, natuur en milieu op om in te spreken tijdens één van de hoorzittingen en een diervriendelijke stem te laten horen!

In de omgevingsvisie staat omschreven hoe Gelderland er de komende jaren uit komt te zien op het gebied van ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, bereikbaarheid, maar ook natuur en milieu. De speerpunten van onze fractie zoals dier, natuur, milieu en duurzaamheid komen ook in de omgevingsvisie veel aan bod. Voor de vaststelling van de omgevingsvisie wil Provinciale Staten zoveel mogelijk betrokkenen horen. Daarom worden zes hoorzittingen in verschillende regio's in Gelderland gehouden.


Laat je stem horen
De hoorzittingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Iedereen mag inspreken. Onze fractie roept iedereen met een hart voor dier, natuur en milieu op om zijn/haar stem te laten horen over de omgevingsvisie. We hebben nu de kans om onze mening te laten horen.

Je kunt provincie Gelderland bijvoorbeeld laten weten dat je je zorgen maakt over de toekomst van Gelderland, omdat uitbreiding van de bio-industrie wordt toegestaan. De bouw van megastallen wordt met de nieuwe omgevingsvisie niet uitgesloten. Ook kun je meedelen dat je het er niet mee eens bent dat de stiltegebieden verdwijnen. Misschien woon je wel in een stiltegebied en ben je bang voor de gevolgen. Een ander onderwerp waar je je over kunt uiten is weidegang. In de omgevingsvisie staat namelijk niks vastgelegd over weidegang en we lopen het risico dat er in de toekomst steeds minder koeien in de Gelderse weiden grazen. Dat willen we toch niet?

Andere belangrijke onderwerpen die tijdens de hoorzittingen aan bod kunnen komen zijn:

  • Duurzame energie
  • Openbaar Vervoer
  • Gelders Natuurnetwerk
  • Bestrijdingsmiddelen
  • Ecologische voetafdruk


Locaties en aanmelden
Alle hoorzittingen beginnen om 19:00 uur. Iedere inspreker krijgt vijf minuten spreektijd, waarna de Statenleden eventueel vragen ter verduidelijking kunnen stellen. Aanmelden kan tot twee dagen tot en met 12:00 uur voor iedere zitting bij de secretaris Frank Foks via f.foks@gelderland.nl of 026- 359 85 57. Let op, je kunt je maar voor één hoorzitting opgeven.

Datum Adres
24 maart Stedendriehoek
Congrescentrum Fort Bronsbergen, Bronsbergen 25, Zutphen
31 maart Achterhoek
Zalencentrum 't Witte Paard, Ruurloseweg 1, Zelhem
2 April Noord Veluwe
Golden Tulip Heerlickheijd van Ermelo, Staringlaan 1, Ermelo
7 april Rivierenland
Restaurant De Betuwe, Hoog Kellenseweg 7, Tiel
14 april Gelderse Vallei
Congrescentrum de Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede
16 april Arnhem-Nijmegen
Huis der Provincie, Markt 11, ArnhemDe laatste versie van de plannen, met de reactie op alle zienswijzen die zijn ingediend, staat hier.

Een aantal voorbeelden van inspraakreacties over andere onderwerpen vind je hier:

Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Gelderland blijft in zoogtijd schieten op edelherten

Het debatverzoek over het afschot van edelherten op de Veluwe dat onze fractie vandaag op de agenda zette verliep teleurstell...

Lees verder

Aandacht voor dierenwelzijn bij Vruchtbare Kringloop

De Partij voor de Dieren dient tijdens de vergadering van Provinciale Staten een amendement in om aandacht voor dierenwelzijn...

Lees verder