Geef water­schappen meer gekozen zetels!


Partij voor de Dieren ontvangt toezegging

15 november 2021

De Partij voor de Dieren heeft een toezegging gekregen om in overleg te gaan met de Gelderse waterschappen om deze democratischer te maken. Op dit moment is er een aantal zetels gereserveerd in waterschappen voor belangengroepen zoals boeren en bedrijven. Dit worden ook wel geborgde zetels genoemd. Deze zetels zijn niet democratisch gekozen. In Zuid-Holland is het aantal geborgde zetels om deze reden van 9 teruggebracht naar 7, het wettelijke minimum. Op deze manier krijgen kiezers meer te kiezen tijdens de waterschapsverkiezingen. Zuid-Holland nam ook een voorstel aan om Gelderland te verzoeken het aantal geborgde zetels van waterschap Rivierenland terug te brengen naar 7.

De Partij voor de Dieren nam daarom het voortouw door een motie in te dienen die verzoekt de zetels van de Gelderse waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel van 8 naar 7 zetels te veranderen. De motie werd mede-ingediend door PvdA, 50Plus en de SP. Het CDA en de ChristenUnie vroegen echter om eerst een gesprek te voeren met de waterschappen voordat er een besluit wordt genomen over de geborgde zetels. Hier is een toezegging voor gegeven.

Wij zijn blij met deze eerste stap naar een democratischer waterschapsbestuur!