Geschokt over leugens doden van ganzen


22 september 2015

Onze fractie is geschokt door de recente berichten in de media, dat Provinciale Staten door de gedeputeerde van Dijk bij herhaling onjuist zijn voorgelicht en misleid over de vraag of de manier waarop de provincie ganzen wilde laten doden wel toegestaan was.

Het blijkt zelfs dat de gedeputeerde zijn invloed heeft aangewend om antwoorden op Tweede Kamervragen te laten aanpassen.

De vraag roept zich op, of ook andere gedeputeerden, op andere beleidsterreinen, op deze manier te werk gaan.

Onze fractie heeft een debat aangevraagd voor de volgende Statenvergadering.

We verzoeken nu om de resultaten van het WOB verzoek zo snel mogelijk openbaar te maken op de website van de provincie, en we vragen het college een schriftelijke reactie te geven op de artikelen in de media, ter voorbereiding op het debat.

Update
23-09-2015

Inmiddels zijn de stukken van het WOB verzoek in te zien via de website van provincie Gelderland