Partij voor de Dieren vraagt hero­ver­weging bomenkap Heer­derweg


5 november 2015

De Gelderse Partij voor de Dierenfractie vindt dat er geluisterd moet worden naar de massale protesten rondom de bomenkap langs de Heerderweg bij Epe. Daarom heeft onze fractie aan de Provincie gevraagd om het besluit te heroverwegen. Alternatieven moeten nog eens goed onder de loep genomen worden. De PvdD is er niet van overtuigd dat alle belangen goed zijn afgewogen. Ook zijn inwoners niet voldoende geïnformeerd.


Foto: Jan Stenvert

De provincie wil de N794 veiliger maken door vrijliggende fietspaden aan te leggen. Daarvoor moeten wel 500 tot 600 bomen gekapt worden. Dat willen veel inwoners van Epe en omgeving niet. Er wordt gesproken van een "historische vergissing", duizenden mensen hebben de petities "Stop kaalslag Heerderweg Epe" en “Red oude monumentale bomen Heerderweg N794 en bomen langs N-wegen” ondertekend en vele honderden mensen waren aanwezig bij een protestbijeenkomst van 22 oktober.

Partij voor de Dieren Statenlid Maaike Moulijn: “Het is opmerkelijk dat er nu pas, als er officieel geen inspraakmogelijkheden meer zijn, massaal en met grote verontwaardiging wordt gereageerd op de bomenkap en dat gemeenteraadsfracties aangeven dat de omvang van het plan vooraf niet duidelijk was. Dan lijkt er toch iets behoorlijk mis te zijn gegaan tijdens het inspraakproces.” Onze fractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld en hoopt dat het college verstandig genoeg is om tot een heroverweging te besluiten.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief