Hogere klimaat­am­bities bij provincie Gelderland dankzij PvdD


11 november 2015

Partij voor de Dieren vindt de klimaatdoelstellingen in de beleidsbegroting van de provincie Gelderland niet ambitieus genoeg. Daarom heeft de PvdD samen met zes andere partijen een motie ingediend waarin ze vragen om hogere klimaatambities. Deze motie is aangenomen.

Vandaag behandelt Provinciale Staten de beleidsbegroting 2016-2019. De Gelderse Partij voor de Dierenfractie vindt de klimaatambities in de begroting niet hoog genoeg. Onze fractie vraagt zich af wat de provincie Gelderland in 2016 aan klimaatverandering gaat doen. Wat doet de provincie bijvoorbeeld om haar eigen energiegebruik en CO2 uitstoot omlaag te brengen? Met hoge ambities kan de provincie Gelderland een voorbeeld voor anderen zijn.

Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat duurt de Partij voor de Dieren te lang. Statenlid Maaike Moulijn: "In 2050 ben ik bejaard, de meeste mensen die hier nu zitten zijn waarschijnlijk overleden of met pensioen. Het probleem wordt doorgeschoven naar onze kinderen en kleinkinderen. We moeten sneller, veel sneller werken aan de klimaatproblemen. Deze problemen gaan verder dan alleen energie."

Om het college aan te sporen heeft de Partij voor de Dieren samen met GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie, SGP en CDA een motie ingediend. In de motie roepen de partijen op tot hogere ambities rondom energie gebruik, CO2 uitstoot, duurzaam vervoer en duurzame inkoop. Deze motie is door een meerderheid aangenomen. De fractie verzoekt het college uiterlijk in februari een plan voor te leggen waarin de ambities zijn uitgewerkt.

De Gelderse Partij voor de Dierenfractie heeft vandaag nog twee andere moties ingediend. De PvdD wil dat er een alternatief komt voor het neerschieten van knobbelzwanen. Ook wil onze fractie dat de Global Goals for Sustainable Development worden onderschreven.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief