Partij voor de Dieren tegen extra uitbreiding veehou­de­rijen


17 september 2015

De Gelderse Partij voor de Dieren heeft geen vertrouwen in de nieuwe plannen van de provincie waarmee veehouderijen uitbreidingsmogelijkheden kunnen verdienen. Met het zogenoemde plussenbeleid mogen veehouderijen groter worden dan 1,5 hectare als ze aan bepaalde ‘plussen’ voldoen.

Onze fractie verwacht dat veel veehouderijen zullen uitbreiden, zonder dat er iets substantieels tegenover staat. Luuk van der Veer, Partij voor de Dieren Statenlid, verwacht dat het plussenbeleid de problemen van de veehouderij juist zal vergroten: "Er is al een overschot aan vlees, melk en mest. Ook gaan kleine veehouderijen over de kop en zijn er geregeld protesten tegen megastallen. Dan wil je toch niet dat er nog grotere stallen komen?”

Onze Gelderse Partij voor de Dieren heeft daarom kritische vragen gesteld aan het provinciebestuur. Om te kijken hoe het er in de praktijk in de stallen aan toe gaat, wil onze fractie met een delegatie van Provinciale Staten in het najaar de grootste megastallen van Gelderland bezoeken. De Partij voor de Dieren verwacht dat door dit nieuwe beleid veel problemen voor de omgeving, natuur en dierenwelzijn zullen ontstaan. Ziekteverwekkers zijn in potentie een groot probleem in megastallen. Opvallend is dat hiermee in dit nieuwe beleid weinig rekening wordt gehouden.