Hand­having weidegang


30 december 2013

Eerder maakten we al bekend dat er steeds meer koeien bijkomen die permanent op stal worden gehouden. Deze koeien krijgen niet de mogelijkheid om in de wei te grazen. In Gelderland zijn er afgelopen jaar zelfs 4.000 extra koeien bijgekomen zonder weidegang.

Recente cijfers over weidegang van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) zijn gebaseerd op opgaven van de veehouders zelf. Bovendien tellen dieren die gedurende honderd dagen per jaar iedere dag acht uur in de wei lopen al mee. Ze brengen dan slechts 9 % van hun tijd in de wei door. Ook op luchtfoto’s die jaarlijks gemaakt worden zijn de koeien in de wei te onderscheiden, zoals in de afbeelding hieronder is te zien. Als we echter door de luchtfoto’s op de website van Gelderland scrollen valt op dat er nog maar weinig dieren te zien zijn.

We willen graag weten hoe de provincie weidegang handhaaft en stellen daarom vragen aan het college. In de Natuurbeschermingswetvergunning die veehouders moeten aanvragen, is vastgelegd of de dieren wel of geen weidegang krijgen. We willen graag weten hoeveel dieren volgens cijfers van de landbouwtelling en de verleende vergunningen in de wei zouden moeten lopen. Daarnaast wil onze fractie graag van de provincie weten hoe zij op weidegang controleren, zodat we zeker zijn dat koeien die weidegang volgens de vergunning dienen te krijgen ook daadwerkelijk de wei in gaan. Ook willen we graag weten of de provincie bereid is om satellietbeelden te gebruiken om op weidegang te controleren.