Minder vlees eten levert forse klimaat­winst op


14 januari 2016

Tijdens de klimaattop in Parijs is het klimaatakkoord gesloten. Er moeten maatregelen genomen worden om de impact van broeikasgassen op milieu en klimaat te verminderen. Woensdag is bij de commissie Economie, Energie en Milieu (EEM) besproken wat Gelderland kan doen om aan het klimaatakkoord te voldoen. De provincie gaat een notitie maken waarin plannen voor maatregelen zoals duurzame energieopwekking en energiebesparing beschreven worden. Ook zal tijdens een ronde tafel door diverse organisaties besproken worden wat de verschillende mogelijkheden zijn.

De Partij voor de Dieren pleit ervoor om naast de standaardzaken als energiebesparing en duurzame energieopwekking vooral veel aandacht te besteden aan de voetafdruk van ons voedsel. De Planbureau voor de Leefomgeving (PLB) heeft vastgesteld dat als iedereen in Europa de hoeveelheid vlees, zuivel en eieren halveert, we 25-40% minder uitstoot van broeikasgassen hebben. Dat is makkelijk en goedkoop te realiseren! Vreemd dat er zo weinig animo voor is.