Schiet­grage toeristen op jacht in Gelderland?


24 december 2015

­Afgelopen week bleek dat verschillende buitenlandse bedrijven vakantiereizen in Nederland aanbieden, waarbij ‘onbeperkt’ op ganzen kan worden geschoten.

Zo organiseert een Amerikaans bedrijf wereldwijd jachtavonturen. Eén van deze avonturen is vijf dagen lang ‘onbeperkt’ schieten op ganzen in Nederland. Op de website van dit bedrijf zijn foto’s te zien van trotse Amerikanen met hun reusachtige buit.

De Partij voor de Dieren heeft aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland gevraagd of deze trofeejachten ook in Gelderland worden georganiseerd en in hoeverre de provincie van deze jachtpraktijken op de hoogte is. Ganzen zijn door de flora- en faunawet beschermd. Voor het afschieten van ganzen moet er een ontheffing worden verleend. Kunnen toeristen in Gelderland hier ook gebruik van maken?

Verder hebben wij gevraagd of er door buitenlanders ook op zoogdieren zoals herten, wilde zwijnen en reeën mag worden gejaagd en hoe het gebruik van wapens door buitenlandse toeristen in de wet is geregeld.

Ganzen kunnen ook met laserlicht van schadegevoelige gewassen worden verjaagd. Daarvoor zijn geen buitenlandse toeristen nodig met geweren. De Partij voor de Dieren wil het afschieten van ganzen door buitenlandse trofeejagers dan ook niet toestaan en is voorstander van een diervriendelijker beleid.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Groen onderwijs moet onafhankelijk zijn

Partij voor de Dieren hecht aan onafhankelijk en onpartijdig onderwijs en onderzoek. Daarom hoort het groene onderwijs, zoals...

Lees verder

Minder vlees eten levert forse klimaatwinst op

Tijdens de klimaattop in Parijs is het klimaatakkoord gesloten. Er moeten maatregelen genomen worden om de impact van broeika...

Lees verder