Motie en amen­dement aange­nomen


PvdD krijgt steun voor wijzi­gingen in het Gelders Natuur­netwerk en biodi­ver­siteit

7 april 2021

De Partij voor de Dieren kon op grote steun rekenen voor hun motie over het vaststellen van wijzigingen in het Gelderse Natuurnetwerk (GNN) en hun amendement over biodiversiteit in het afwegingskader. Tijdens de Provinciale Statendag op woensdag 31 maart werd de nieuwe Omgevingsverordening besproken. De fractie diende verschillende amendementen en moties in voor het doorvoeren van belangrijke wijzigingen in de Omgevingsverordening. Twee hiervan zijn aangenomen.

De motie omtrent het GNN is unaniem aangenomen. De Partij voor de Dieren wil dat de besluitvorming en controle makkelijker worden gemaakt voor Provinciale Staten als er een besluit moet worden genomen over de begrenzing van het GNN. Dit kan als PS de wijzigingen afzonderlijk van elkaar benoemen.

Het amendement over biodiversiteit is op FVD en PVV na door alle coalitie- en oppositiepartijen gesteund. De Partij voor de Dieren wil dat in het afwegingskader van de Omgevingsverordening biodiversiteit expliciet wordt genoemd. Hiermee wordt gezorgd dat de Omgevingsverordening de gevolgen voor biodiversiteit moet betrekken bij het maken van integrale afwegingen. Daarnaast wordt door het expliciet benoemen van biodiversiteit ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen biodiversiteit en natuur enerzijds en landschap en erfgoed anderzijds. Alhoewel deze twee items verwant aan elkaar zijn, kunnen ze tegenstrijdige belangen hebben en elkaar tegenwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval met thema’s zoals bereikbaarheid en milieu. Ze daarom apart te benoemen kan helpen bij het afwegen.

De motie kunt u hier vinden. Het amendement vindt u hier.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Amendement stiltegebieden vuurwerkvrij niet aangenomen

Het amendement dat de Partij voor de Dieren samen met de SP indiende voor het vuurwerkvrij maken van stiltegebieden heeft het...

Lees verder

Schiet de wasbeer niet af!

Op initiatief van de Partij voor de Dieren, en met steun van de SP en GroenLinks, wordt op 19 en 26 mei de situatie omtrent w...

Lees verder