Zorgen over dreigend drink­wa­ter­tekort


6 april 2023

Is er in 2030 nog wel voldoende drinkwater in Gelderland? Volgens een rapport van het RIVM dat deze week uitkwam, is dat allesbehalve zeker. De provincie is samen met de drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor ons drinkwater. Daarom stelt nieuw statenlid Danielle van de Weerd van de Partij voor de Dieren Gelderland vragen aan Gedeputeerde Staten. Je kunt ze hier lezen.

Het rapport van het RIVM stelt dat door de toenemende watervraag van huishoudens en bedrijven, de aanhoudende droogte en de vervuiling van grondwater en oppervlaktewater de drinkwatervoorziening in Nederland onder druk staat. Ook Gelderland, waar het drinkwater wordt gewonnen uit grondwater, krijgt op korte termijn te maken met drinkwatertekorten.

Van de Weerd: “Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, gaat de provincie strengere voorwaarden stellen aan het oppompen van grote hoeveelheden grondwater door bedrijven. Deze grondwateronttrekkingen gaan namelijk ten koste van ons drinkwater en van het water dat de natuur nodig heeft. Zo onttrekt kartonfabriek Parenco jaarlijks maar liefst 5,4 miljard liter grondwater. Nu een drinkwatercrisis dreigt en de natuur er bijzonder slecht voorstaat, moet de provincie de vergunningen voor grootverbruikers van grondwater kritischer gaan bekijken.”

Daarnaast moet de provincie volgens de partij maatregelen gaan nemen om de vervuiling van het grondwater met landbouwgif en mest tegen te gaan. Drinkwaterbedrijven moeten nu miljarden gaan investeren in de zuivering van water. Volgens de Partij voor de Dieren is het veel beter om de problemen aan te pakken bij de bron. Zo zou de provincie Gelderland het gebruik van landbouwgif op haar eigen gronden kunnen verbieden. De provincies Noord-Holland en Noord-Brabant doen dit al.

Ook ziet Van de Weerd kansen in de stikstofaanpak van de provincie Gelderland. “Door in te zetten op de omschakeling van veeteelt en monoculturen naar meer kleinschalige biologische akkerbouw, voedselbosbouw en strokenteelt kunnen we grote stappen maken om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren, meer water te bergen en water te besparen.”, aldus Van de Weerd.

Gerelateerd nieuws

Maak kennis met onze nieuwe fractie!

Onze nieuwe statenleden zijn vandaag officieel geïnstalleerd! Met het behoud van onze twee zetels kunnen wij het geluid voor ...

Lees verder

Nood­opvang voor vluch­te­lingen binnen ecolo­gische verbin­dingszone?

Vluchtelingenopvang? Ja! Maar is een terrein met dassenburchten daar echt de meest geschikte locatie voor? Op 30 maart 2023 m...

Lees verder