Partij voor de Dieren wil weidegang via omge­vings­visie regelen


20 mei 2014

De PvdA en D66 profileren zich met de Europese verkiezingen in de dierenkieswijzer als voorstander van weidegang. De Partij voor de Dieren Gelderland vindt dit opmerkelijk, omdat de PvdA en D66 zich in de provincie niet inzetten om weidegang te stimuleren, laat staan om te voorkomen dat er steeds meer koeien naar de stal verdwijnen. De fractie heeft het college vragen gesteld of het mogelijk is weidegang via het omgevingsbeleid weer te laten toenemen.

In de dierenkieswijzer voor de Europese verkiezingen zijn de meeste partijen het eens met de stelling: “Melkkoeien kunnen prima het hele jaar door binnen in de stal leven zonder toegang tot de wei”. Ook de PvdA en D66 zijn het niet eens met de stelling, net als de meerderheid van de Nederlanders. Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen in 2012 presenteerden de PvdA en D66 zich ook al als partijen vóór weidegang. Fractievoorzitter Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren: "Het is opmerkelijk dat in de kieswijzer de PvdA en D66 vóór weidegang zijn, terwijl ze in Gelderland niets lijken te doen om de groei in het aantal dieren dat nooit meer buiten komt te stoppen. Zijn er binnen het college nog andere afspraken gemaakt dan in het coalitieakkoord staan ?"

Het is merkwaardig dat het Gelders college van VVD, CDA, PvdA en D66 met de nieuwe omgevingsvisie voor een beleid kiest waardoor het percentage weidegang nog sneller afneemt. Bedrijven zullen groter worden, en de grote bedrijven hebben vaak geen weidegang meer. Eerder werd door het college gereageerd dat het niet mogelijk is om weidegang via de omgevingsvisie en verordening te regelen. De Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom dit niet mogelijk is. Gemeenten kunnen via het bestemmingsplan grond aanwijzen voor het weiden van koeien.

De omgevingsvisie waarin ook het beleid voor de veehouderij wordt vastgelegd wordt op 9 juli besproken. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of de Gelderse Statenfracties van de PvdA en D66 mogelijkheden hebben om voor méér weidegang te kiezen bij de omgevingsvisie en heeft schriftelijke vragen gesteld. Behalve over de tegenstrijdige standpunten van de PvdA en D66 heeft de Partij voor de Dieren ook schriftelijke vragen gesteld over de juridische mogelijkheden om weidegang via de omgevingsvisie te regelen.