Partij voor de Dieren tegen afschieten wild zwijntje op begraaf­plaats Rheden


1 september 2015

Een wild zwijntje dat op een begraafplaats is gekomen wordt afgeschoten. De provincie Gelderland heeft een ontheffing hiertoe verleend. Als reactie hierop heeft de Partij voor de Dierenfractie Gelderland kritische vragen gesteld aan de provincie. Onze fractie wil dat er diervriendelijke methoden gebruikt worden om het zwijntje te verwijderen.

Bij begraafplaats Heiderust in gemeente Rheden is een wild zwijntje op het terrein gekomen. Als reactie hierop heeft de provincie een ontheffing verleend om daar een jaar lang op wilde zwijnen te schieten. Dit terwijl er voldoende mogelijkheden zijn om het wilde zwijn op een diervriendelijke manier te verwijderen. Ook voor bezoekers van de begraafplaats is het niet prettig als er geschoten wordt.

“Er zijn voldoende mogelijkheden om het zwijntje op een diervriendelijke manier van de begraafplaats te krijgen”, aldus Luuk van der Veer, Statenlid voor de Partij voor de Dieren. “Je kan het zwijntje vangen met een vangkooi. Of je verdooft het dier met een verdovingsgeweer en verplaatst het. Je kan een tijdelijk eenrichtingspoortje aanleggen waardoor het zwijntje zelf van de begraafplaats kan lopen. Ook kan de begraafplaats zelf maatregelen nemen om dieren tegen te houden. De begraafplaats grenst aan Nationaal Park Veluwezoom. Je zou daar een degelijke omheining verwachten”

In plaats van een diervriendelijke methode te gebruiken heeft de provincie besloten het wilde zwijn af te schieten. Als reactie hierop heeft de Partij voor de Dierenfractie kritische vragen gesteld aan de provincie Gelderland. Onze fractie wil weten waarom er niet naar diervriendelijke alternatieven is gekeken. Ook is het vreemd dat de ontheffing tot 30 juni 2016 is. Dit betekent dat er op de begraafplaats het hele jaar op zwijnen geschoten mag worden. Wij vinden dat deze ontheffing niet verleend had mogen worden.

Update 02-09-2015

In de Gelderlander is bericht dat het wilde zwijntje op de begraafplaats mag blijven leven. De gemeente Rhenen heeft besloten niet het zwijntje af te schieten. In plaats daarvan wordt het hekwerk verbeterd zodat zwijnen er niet meer door kunnen. De Partij voor de Dierenfractie is zeer tevreden dat Rheden heeft besloten diervriendelijke maatregelen toe te passen.