Partij voor de Dieren stelt vragen over dood­ge­reden otter


2 september 2015

De laatste otter in Gelderland is doodgereden. De passage voor otters was afgesloten met een fuik waardoor het dier de snelweg moest oversteken. De Partij voor de Dierenfractie in Gelderland wil weten hoe dit kon gebeuren en heeft vragen gesteld aan de provincie.

De otter is vorige week doodgereden op de A12. Er was een duiker aanwezig, een waterpassage onder de weg. Maar deze was afgesloten met een fuik, waarschijnlijk daar geplaatst door muskusrattenvangers van het waterschap. Daarom kon de otter alleen maar oversteken via de snelweg. Vandaag werd bekendgemaakt dat dit de laatste otter in Gelderland was.

Er is de laatste jaren door natuurorganisaties veel moeite gedaan om te trachten de otterpopulatie in Gelderland te behouden. Het is triest dat het laatste dier, een vrouwtje, op deze manier aan haar einde moest komen. Als reactie hierop heeft de Partij voor de Dierenfractie vragen gesteld aan de provincie. De Partij voor de Dieren wil weten of het toegestaan is om deze belangrijke verbindingen af te sluiten met fuiken, en of er een vergunning voor was afgegeven. En hoe vaak de provincie de duikers en faunatunnels controleert. Onze fractie roept de provincie op om iets te doen aan onveilige otter oversteekplaatsen, zodat dieren uit andere delen van het land veilig naar Gelderland kunnen komen.