Staak de jacht wegens aanhou­dende vorst


6 februari 2012

De Partij voor de Dieren Gelderland vraagt de provincie om zo spoedig mogelijk de jacht te sluiten. De weersomstandigheden zijn al dagenlang ongunstig voor de overlevingskansen van in het wild levende dieren. Jacht op deze dieren zou de aantallen nog verder doen kelderen.

In deze koudegolf bemoeilijkt bevroren grond het vinden van voedsel, en beperkt de sneeuw de schuilmogelijkheden. Bovendien is er slechts een beperkt oppervlak van open water door ijsontwikkeling. Velden en open terreinen zijn bedekt met een laagje ijs onder de sneeuw. De hierdoor verzwakte dieren maken geen enkele kans tegen jagers.

Nagekomen:
De provincie Gelderland noemt het schieten met een geweer op dieren overigens niet in alle gevallen jacht, maar ook 'schadebestrijding' of 'afschot van in het wild levende dieren' kenmerkt zich door geweren, kogels en dierenleed. De Partij voor de Dieren wil dit een halt toeroepen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Fractie is erkend stagebedrijf

Op 11 januari 2012 benoemde Ecabo de Gelderse statenfractie van de Partij voor de Dieren tot erkend leerbedrijf voor mbo-s...

Lees verder

Vragen over actualisatie vergunningen veehouderijbedrijven in Gelderland

De Partij voor de Dierenfractie heeft vandaag vragen gesteld over de vergunningen van de veehouderijbedrijven in Gelderlan...

Lees verder