Vragen over actu­a­li­satie vergun­ningen veehou­de­rij­be­drijven in Gelderland


20 februari 2012

De Partij voor de Dierenfractie heeft vandaag vragen gesteld over de vergunningen van de veehouderijbedrijven in Gelderland.

In 2011 is in de provincie de "Verordening Stikstof en Natura 2000" van kracht geworden, op grond waarvan veehouderijen in de buurt van natuurgebieden met een te hoge stikstofdepositie toch weer uitbreidingsruimte krijgen.

Als onderbouwing van de verordening is een rapport van Alterra gebruikt, dat voor de provincie is opgesteld. In het rapport werd erop gewezen dat er in een aantal gemeenten meer ammoniakuitstoot vanuit de aanwezige veehouderijen leek te zijn dan volgens de bij de provincie bekende vergunningen toegestaan was.

In antwoord op vragen die we in 2011 stelden heeft de provincie aangegeven het vergunningenbestand te zullen actualiseren.

We hebben nu gevraagd hoe het met de actualisatie staat. Onze indruk uit de openbare milieuvergunningen is dat de ammoniak-, fijnstof- en geuremissie in bijvoorbeeld de gemeente Ede zo'n 40 tot 60 % hoger is dan vorig jaar nog door de provincie werd aangenomen.

De schriftelijke vragen staan hier.

Gerelateerd nieuws

Staak de jacht wegens aanhoudende vorst

De Partij voor de Dieren Gelderland vraagt de provincie om zo spoedig mogelijk de jacht te sluiten. De weersomstandigheden...

Lees verder

Aandacht voor duurzaamheid tijdens Chinamissie

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de statenvergadering van 29 februari een motie ingediend om tijdens de handelsmissi...

Lees verder