Aandacht voor duur­zaamheid tijdens China­missie


29 februari 2012

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de statenvergadering van 29 februari een motie ingediend om tijdens de handelsmissie naar China aandacht te vragen voor dierenwelzijn en duurzaamheid. In een artikel in Ede Stad stelde staatssecretaris Bleker namelijk dat Chinese bedrijven megastallen overnemen. In maart vindt een economische missie naar China plaats, en de provincie Gelderland organiseert deze missie mede.

Bleker zegt in het artikel: "Van oorsprong zijn boerenbedrijven ook familiebedrijven die van generatie op generatie gaan. Megastallen worden nu vaak overgenomen door financiële instellingen, waaronder veel Chinese bedrijven. Als de overheid in Nederland te veel vrijheid geeft op dit punt, komt een gedeelte van de sector in de problemen." De Partij voor de Dieren zag hierin aanleiding voor een debatverzoek, en verzocht het college van GS in China te pleiten voor meer dierenwelzijn in de veehouderij, en voor dúúrzame investeringsmogelijkheden in Gelderland, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.

De motie werd gesteund door SP, GroenLinks en 50+, maar helaas niet door onder andere de PvdA, D66 en PVV. De motie behaalde daardoor geen meerderheid.

Gerelateerd nieuws

Vragen over actualisatie vergunningen veehouderijbedrijven in Gelderland

De Partij voor de Dierenfractie heeft vandaag vragen gesteld over de vergunningen van de veehouderijbedrijven in Gelderlan...

Lees verder

Partij voor de Dieren daagt college Gelderland uit voor recordjacht OV-reizen

De Partij voor de Dierenfractie in Gelderland heeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland via schriftelijke v...

Lees verder