Weidegang, stil­te­ge­bieden en aandacht voor dieren


9 juli 2014

Tijdens de bespreking van de Omgevingsvisie op 8 en 9 juli dient onze fractie amendementen in voor weidegang, stiltegebieden en een gezonde en veilige leefomgeving voor dieren.

De omgevingsvisie is de visie van de provincie Gelderland voor de komende jaren op het gebied van ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, bereikbaarheid, maar ook natuur en milieu. De provincie beschrijft hierin haar plannen over, onder andere, energietransitie, landbouwontwikkeling en het Gelders Natuurnetwerk.


Amendementen
Onze fractie mist een aantal belangrijke punten in de omgevingsvisie, en dient daarom amendementen in.

De afgelopen jaren neemt het aantal in de koeien in de wei af. De tekst in de omgevingsvisie zorgt in de toekomst voor een nog snellere afname van weidegang, omdat er geen grenzen worden gesteld aan de maximale grootte van het bouwblok. Onze fractie wil met het amendement weidegang voorkomen dat er in de toekomst nog meer koeien zonder weidegang bijkomen.

Daarnaast worden in de huidige omgevingsvisie de stiltegebieden geschrapt. Onze fractie vind dit een slechte zaak, omdat de stiltegebieden mens en dier beschermen tegen teveel geluidsoverlast. Samen met de GroenLinks en 50PLUS fractie dienen we een amendement in om de stiltegebieden niet te schrappen maar te handhaven in de visie.

Het derde amendement vraagt naast een gezonde en veilige leefomgeving voor mensen, ook een gezonde en veilige leefomgeving voor dieren. De omgevingsvisie richt zich overal op mensen, maar ook dieren hebben recht op een veilige leefomgeving.

Gerelateerd nieuws

Provinciale Staten wil weidegang bevorderen

Het bevorderen van weidegang wordt opgenomen in de Omgevingsvisie. Het amendement van onze fractie is vandaag met een meerder...

Lees verder

Nek breken ganzen onacceptabel

Tijdens de bespreking van het Faunabeheerplan ganzen in de commissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg op 17 september g...

Lees verder