Debat­verzoek: verlaging maxi­mum­snelheid om Klimaat­doelen te kunnen halen


Indiendatum: feb. 2019


DEBATVERZOEK

Onderwerp: Verlaging maximumsnelheid om klimaatdoelen te kunnen halen.

Vergadering van de commissie Bereikbaarheid Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC) van 13 februari 2019

1 Inhoud debatverzoek (beoogd resultaat/doel)

Beoogd doel: verlaging van de maximumsnelheid op de Gelderse autosnelwegen om de klimaatdoelen te kunnen behalen.

2 Aanleiding

Op 25 januari heeft het Planbureau voor de Leefomgeving bekend gemaakt dat Nederland met de huidige klimaatmaatregelen waarschijnlijk niet gaat voldoen aan de doelen die voor 2020 door de rechter opgelegd zijn in de Urgenda-rechtszaak. Er moeten dus extra maatregelen worden getroffen. Een van de mogelijke maatregelen die op korte termijn getroffen kan worden is een verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 km/u (of lager).

3 Standpunt en overwegingen

We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat de opwarming van de aarde uit de hand loopt. Verlaging van de maximumsnelheid is daarbij een eenvoudige maatregel die snel genomen kan worden. Het levert een verlaging van de CO2-emissie op van circa 0,8 megaton (ter vergelijking : dit staat gelijk aan het verduurzamen van circa 200.000 woningen). Bovendien is het beter voor de natuur in verband met de lagere stikstofuitstoot. Verder leidt het tot verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van geluidsoverlast, verbetering van de doorstroming en verlaging van het aantal verkeersslachtoffers. Gelderland kan weliswaar niet zelfstandig besluiten om de maximumsnelheid op de snelwegen in Gelderland aan te passen, maar het kan wel een verzoek daartoe aan het kabinet sturen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: weg met zwerfafval!

Lees verder

Mondelinge vragen over bomenkap A1

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer