Monde­linge vragen over bomenkap A1


Indiendatum: feb. 2019

Tijdens de Provinciale Statenvergdering op 27 februari 2019 stelde Luuk van der Veer de volgende mondelinge vragen:

Luuk van der Veer:
"In de berm van de A1 bij Apeldoorn, bij Ugchelen, laat Rijkswaterstaat op dit moment op grote schaal bomen kappen. Dat betekent meer overlast van geluid en fijnstof van de snelweg voor omwonenden en ook voor recreanten in het mooie gebied. Verder zijn langs de provinciale weg N788 recent veel bomen verwijderd. Dat zou zijn in verband met het programma "Natuurlijk Sturen". En er zou ook een ABRI verwijderd gaan worden, staat op de website van de provincie. En dat die bomen gekapt worden op grote schaal, dat is des te meer opvallend omdat de provincie in de begroting 2019 miljoenen heeft uitgetrokken voor extra bos. Is de gedeputeerde bereid om in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat om te verzoeken de bomenkap langs de A1 nu te stoppen? Waarom wordt het überhaupt gedaan als dat zulke nadelige gevolgen heeft voor de omwonenden van de snelweg? Is de gedeputeerde bereid te stoppen met het programma "Natuurlijk Sturen" tot dat het met Provinciale Staten besproken is? Wachthuisjes voor halteplaatsen, die zijn prettig voor wie daar in weer en wind staat te wachten; waarom laat de provincie ze verwijderen?"

Het antwoord van gedeputeerde Bieze:

"(...) uw eerste vraag gaat over de A1. Nou, daar gaan we natuurlijk zelf niet over. En de bomenkap langs de A1 is bestemd voor het maken van een brandgang. De A1 is een rijksweg waardoor wij toch minimaal invloed hebben op de keuzes die het Rijk maakt. Dit is ook gebeurd dus in het kader van de veiligheid, brandveiligheid, maar ook de verkeersveiligheid. En de bomenkap is al een heel eind gevorderd, dus zo goed als klaar. Wij zien geen aanleiding om op dit moment met het Rijk daarover in gesprek te gaan. Overigens is die bomen dan ook gebeurd - en daarom zei ik: mijn collega had deze vraag misschien nog beter kunnen beantwoorden – in overleg met onze afdeling Natuur en Landschap. De tweede vraag: het is een keuze van het rijk en eigenlijk kunnen wij die dus moeilijk beantwoorden. Maar zoals ik u al zei: het is gedaan in het kader van veiligheid, zowel voor het voorkomen van grote bosbranden als voor de verkeersveiligheid. En dan de derde vraag, die gaat met name ook over de provinciale weg. De bomen langs de A1, die zijn niet veranderd. Ja, ik vond uw vraag niet zo duidelijk, dus dat zeg ik er nog maar specifiek bij: die zijn niet verwijderd in verband met het programma "Natuurlijk Sturen". En het project Natuurlijk Sturen bij de N788 is bedoeld om de weg landschappelijk beter in te passen. En we gaan daarmee nog aan de slag, dus dat is nog niet gebeurd in 2020. En we zijn eigenlijk helemaal niet van plan ook om daar heel veel bomen voor te kappen. Maar wij kijken juist heel goed: waar is het nodig en waar niet? Dat is juist het programma "Natuurlijk Sturen . Wij zien daarom dus ook, omdat het een mooi programma is waar je heel specifiek ook met maatwerk kijkt van waar wel, wel niet, ook geen aanleiding om te stoppen met het programma Natuurlijk Sturen . En dan de wachthuisjes: over het algemeen verwijderen bij geen ABRI’s, ja, tenzij het nodig is of niet anders kan. En soms kan het voorkomen dat er moeten kiezen tussen toegankelijkheid of een ABRI. Ook kan het voorkomendat het in het verband met de verkeersveiligheid beter is om een ABRI weg te halen. Zij kunnen bijvoorbeeld het zicht van auto’s op oversteekplaatsen verhinderen. Maar ook hier: het gaat om plannen waarbij met de weg bezig gaan in 2020."

Vervolgvraag van Luuk van der Veer:

"Voorzitter, het verbaast mij een beetje, het antwoord, want ik rij natuurlijk regelmatig van Apeldoorn naar Arnhem in de bus dus ik kom langs die ABRI, maar ook langs die bomen. En die bomen staan er toch echt niet meer. Dus als het niet in het kader van het programma Natuurlijk Sturen is, waarom zijn die bomen dan gekapt langs de oude Arnhemseweg, ter hoogte van de Stoppelbergweg? Het staat ook zo op de website van de provincie, dat daar in het kader van "Natuurlijk Sturen" wat gaat gebeuren (...) kan de gedeputeerde dat uitleggen, waarom de bomen dan gekapt zijn als het niet in het kader van "Natuurlijk Sturen" is? Dus dat is de eerste vervolgvraag. En de tweede vervolgvraag: die omwonenden van de snelweg in Apeldoorn: als die bomen dan inderdaad gekapt gaan worden, komt er dan iets voor terug, bijvoorbeeld een geluidscherm of wat dan ook om te proberen toch dat geluid te verminderen nu die bomen weg zijn?"

Antwoord van gedeputeerde Bieze:

"Voorzitter, die laatste vraag is ook weer een vraag die aan Rijkswaterstaat moet wordengesteld. Die andere vraag: (...) ik moet zelf ook zeg maar terug ambtelijk om te kijken: wat is daar nou precies gebeurd? En ik voorzag inderdaad al wel dat u zegt ja: maar er zijn wel bomen gekapt. En volgens onze ... Volgens mijn informatie vanuit het project 788 moet het nog gaan gebeuren. En misschien is het goed als (...) u hem alsnog zelf ook schriftelijk stelt en dan inderdaad, u geeft nu ook aan: bij de Arnhemseweg, bij die en die kruising, dan kan ik er nog heel gericht naar kijken. En dat wil ik graag aanbieden, voorzitter, want ik kan hem niet beantwoorden (...) Wij wisten niet precies genoeg zeg maar waar nou op gedoeld werd."

De vragen zijn terug te zien via Statenlive, de livestream van de Provincie Gelderland of terug te lezen in het woordelijke verslag van de Provinciale Statenveragdering van 27 februari 2019.

Zie ook de vervolgvragen die naar aanleiding van deze beantwoording alsnog schriftelijk zijn ingediend.


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer