Schrif­te­lijke vragen over de jacht op kolganzen en dwerg­ganzen


Indiendatum: nov. 2018

Vorige week werd bekend dat in Limburg een ernstig bedreigde en zeldzame dwerggans is neergeschoten, toen een jager de dwerggans voor een kolgans had aangezien. De provincie Limburg heeft de jacht op kolganzen daarop onmiddellijk laten staken.

Ookin Gelderland komen de bedreigde dwergganzen voor , en is er kans dat ze worden afgeschoten door jagers die opkolganzen schieten.

Inde Statenvergadering van 26 september is door onze fractie al eenmotie ingediend om niet toe te staan dat in de schemer op ganzenwordt geschoten, omdat uit onderzoek bleek dat jagers in de praktijk de verschillen niet zien tussende verschillende soorten ganzen. De motie werd helaas niet aangenomen.

Vragen

1.Bent u bereid om ook in Gelderland de jacht op kolganzen te latenstaken ?

2.Bent u bereid te controleren of jagers (in de schemering) de overigesoorten ganzen in

Gelderlandwel goed kunnen onderscheiden ?

Luukvan der Veer

LidProvinciale Staten van Gelderland

Partijvoor de Dieren.

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 18 dec. 2018

Vraag 1:

Bent u bereid om ook in Gelderland de jacht op kolganzen te laten staken?

Antwoord:

Nee,voor trekganzen zoals de kolgans bieden we rustgebieden in de winter.Afschot van kolganzen buiten die gebieden vindt maar beperkt plaats.Na de winter moet wel weer afschot plaatsvinden om de ganzenpopulaties op orde te krijgen. De nadruk ligt dan op de hie jaarrond verblijvende grauwe ganzen, vrijwel alle kolganzen zijn dan alweer vertrokken. Het risico op verwarring met kolganzen en onbedoeld afschieten van dwergganzen is daarom in Gelderland minimaal, het staken van afschot is dan ook niet nodig.

Vraag2:

Bent u bereid te controleren of jagers (in de schemering) de overige soorten ganzen in Gelderland wel goed kunnen onderscheiden?

Antwoord:

Nee, wij hebben vertrouwen in de deskundigheid van de jagers en gaan daarop niet extra controleren.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de site van de provincie Gelderland.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over zienswijze Omgevingsvisie

Lees verder

Schriftelijke vragen over Vink - the never ending story?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer