Monde­linge vragen over bewoning vakan­tiepark Kesteren door arbeids­mi­granten


Indiendatum: okt. 2019

Inleiding

In april deed onze fractie een debatverzoek in verband met de plannen van de gemeente Neder-Betuwe om permanente bewoning van een vakantiepark door arbeidsmigranten toe te staan. Het debatverzoek werd uitgesteld na de toezegging van de gedeputeerdedat de provincie nog geen toestemming zou geven,en dat er tijd was om het onderwerp volgens het nieuwe BOB-model te behandelen. De rondetafel over het onderwerp was door de agendacommissie ingepland voor 13 november, maar recent uitgesteld.

In de media is inmiddels een bericht verschenen dat de plannen van de gemeente Neder-Betuwe zijnaangepast, dat er een informatieavond georganiseerd is, en dat eennieuw plan op 5 november aan de raad wordt voorgelegd.

Vragen

  1. Bent u door de gemeente Neder-Betuwe op de hoogte gehouden van de plannen?
  2. Zo ja, waarom heeft u ons niet op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen, en van de informatieavond?
  3. Is er voor de nieuwe plannen ook toestemming van de provincie nodig (of : bevatten deze nieuwe plannen nog elementen op grond waarvan de provincie een aanwijzing kan geven als die elementen niet voldoen aan het provinciaal beleid)?
  4. Heeft u de gemeente Neder-Betuwe formeel of informeel al het standpunt van de provincie over de nieuwe plannen laten weten?
  5. Is er nog steeds de toezegging dat het college geen toestemming zal geven voor de plannen tot Provinciale Staten het onderwerp besproken hebben?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over boerenprotesten

Lees verder

Mondelinge vragen over intrekken vergunningen mbt. stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer