Tech­nische vragen Beleids­kader GEIS


Indiendatum: 16 mei 2023

Over de afwegingscriteria (5.2) wordt gezegd: “De categorieën kennen geen onderlinge rangorde, noch de afwegingscriteria.” Bij criterium CO2-winst staat vervolgens: “Dit criterium geldt als aanvulling, wanneer projecten vergelijkbaar scoren qua maatschappelijk-economische impact.” Dat lees ik toch als een rangorde, waarbij het criterium ‘maatschappelijkeconomische impact’ boven het criterium ‘CO2-winst’ staat. Klopt dat, of lees ik het verkeerd en hoe is het dan bedoeld?

Antwoord: Ja, u leest het correct. Het criterium CO2 winst is een verfijning van maatschappelijk-economische impact.

Indiendatum: 16 mei 2023
Antwoorddatum: 17 mei 2023

Over de afwegingscriteria (5.2) wordt gezegd: “De categorieën kennen geen onderlinge rangorde, noch de afwegingscriteria.” Bij criterium CO2-winst staat vervolgens: “Dit criterium geldt als aanvulling, wanneer projecten vergelijkbaar scoren qua maatschappelijk-economische impact.” Dat lees ik toch als een rangorde, waarbij het criterium ‘maatschappelijkeconomische impact’ boven het criterium ‘CO2-winst’ staat. Klopt dat, of lees ik het verkeerd en hoe is het dan bedoeld?

Antwoord: Ja, u leest het correct. Het criterium CO2 winst is een verfijning van maatschappelijk-economische impact.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Een nieuwe bevestiging dat innovatie niet leidt tot de beloofde stikstofreductie

Lees verder

Mondelinge vragen Stand van zaken noodopvang Heumen in ecologische verbindingszone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer