Monde­linge vragen Stand van zaken nood­opvang Heumen in ecolo­gische verbin­dingszone


Indiendatum: 31 mei 2023

Geacht college,

Tijdens de Statenvergadering van 12 april 2023 heeft de Partij voor de Dieren uw college mondelinge vragen gesteld over de plannen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de bouw van een tijdelijke vluchtelingenopvang in een ecologische verbindingszone (evz) in Malden (gemeente Heumen).[1] In de evz bevinden zich drie dassenburchten.

In antwoord op onze mondelinge vragen gaf u aan dat het COA op dat moment nog geen ontheffing had aangevraagd voor de bouw van de noodopvang omdat het ecologisch onderzoek nog niet gereed was. Inmiddels lijkt dat onderzoek te zijn afgerond, want de Gelderlander schrijft op 27 mei 2023 dat het COA een ontheffing heeft aangevraagd bij de provincie Gelderland.[2]

Mocht de bouw van de noodopvang doorgaan, dan zal het circa 6 weken duren voordat de woonunits er staan. De gemeente Heumen wil dat de noodopvang vóór 1 december 2023 weer weg is. De opvang zal dus slechts enkele maanden in gebruik zijn.

Stichting Das & Boom is kritisch op de inpassing van de dassenburchten die het COA voorstelt. Zo zijn de geluidsschermen en de speciale lampen niet beproefd. De Stichting heeft al aangegeven naar de rechter te zullen stappen als de provincie de ontheffing verleent.

Naar aanleiding van deze berichtgeving stelt de Partij voor de Dieren het college de volgende vragen:

 1. Klopt het dat het COA bij de provincie Gelderland een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming heeft aangevraagd voor de bouw van de noodopvang in Malden?
 2. Heeft u kennisgenomen van het ecologisch onderzoek en bent u voornemens om de ontheffing te verlenen?
 3. Heeft de gemeente Heumen inmiddels nagedacht over alternatieve locaties voor de noodopvang en daarover met u gesproken?
 4. Wat gaat u doen met de kritiek van Stichting Das & Boom op de voorgestelde inpassing van de dassenburchten?
 5. Rechtvaardigt een noodopvang van enkele maanden volgens u de verstoring van de dassen, de eeuwenoude dassenburchten en de overige fauna die gebruik maakt van de evz?
 6. Geeft u, als bevoegd gezag voor de natuurbescherming, gemeenten de instructie om geen omgevingsvergunningen te verlenen in het GNN en in ecologische verbindingszones?

Danielle van de Weerd,
Partij voor de Dieren


[1] https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/mondeline-vragen-noodopvang-voor-vluchtelingen-binnen-ecologische-verbindingszone

[2] https://www.gelderlander.nl/heumen/coa-wil-door-met-noodopvang-tussen-malden-en-nijmegen-en-vraagt-ontheffing-aan~a2447f86/

Geacht college,

Tijdens de Statenvergadering van 12 april 2023 heeft de Partij voor de Dieren uw college mondelinge vragen gesteld over de plannen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de bouw van een tijdelijke vluchtelingenopvang in een ecologische verbindingszone (evz) in Malden (gemeente Heumen).[1] In de evz bevinden zich drie dassenburchten.

In antwoord op onze mondelinge vragen gaf u aan dat het COA op dat moment nog geen ontheffing had aangevraagd voor de bouw van de noodopvang omdat het ecologisch onderzoek nog niet gereed was. Inmiddels lijkt dat onderzoek te zijn afgerond, want de Gelderlander schrijft op 27 mei 2023 dat het COA een ontheffing heeft aangevraagd bij de provincie Gelderland.[2]

Mocht de bouw van de noodopvang doorgaan, dan zal het circa 6 weken duren voordat de woonunits er staan. De gemeente Heumen wil dat de noodopvang vóór 1 december 2023 weer weg is. De opvang zal dus slechts enkele maanden in gebruik zijn.

Stichting Das & Boom is kritisch op de inpassing van de dassenburchten die het COA voorstelt. Zo zijn de geluidsschermen en de speciale lampen niet beproefd. De Stichting heeft al aangegeven naar de rechter te zullen stappen als de provincie de ontheffing verleent.

Naar aanleiding van deze berichtgeving stelt de Partij voor de Dieren het college de volgende vragen:

 1. Klopt het dat het COA bij de provincie Gelderland een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming heeft aangevraagd voor de bouw van de noodopvang in Malden?

  Antwoord: Klopt, op 25 mei hebben wij de aanvraag voor de ontheffing ontvangen van het COA.
 2. Heeft u kennisgenomen van het ecologisch onderzoek en bent u voornemens om de ontheffing te verlenen?

  Antwoord: Ja wij hebben de rapportage ontvangen. We kunnen nog geen uitspraak doen over het verlenen van de ontheffing, want de aanvraag is niet volledig en wij moeten nog controleren of het onderzoek klopt.

 3. Heeft de gemeente Heumen inmiddels nagedacht over alternatieve locaties voor de noodopvang en daarover met u gesproken?

  Antwoord: Ja er is overleg geweest, maar uiteindelijk is gemeente Heumen bevoegd gezag.

 4. Wat gaat u doen met de kritiek van Stichting Das & Boom op de voorgestelde inpassing van de dassenburchten?

  Antwoord: Wij hebben kennis genomen van het standpunt van Das & Boom. Wij zullen de aanvraag voor de ontheffing beoordelen op inhoud.

 5. Rechtvaardigt een noodopvang van enkele maanden volgens u de verstoring van de dassen, de eeuwenoude dassenburchten en de overige fauna die gebruik maakt van de evz?

  Antwoord: Wij toetsen op de wet natuurbescherming, dat vraagt om een zorgvuldig proces. We bestuderen op dit moment het ecologisch onderzoek, het is nog te vroeg om iets over te zeggen. Ligt wel bovenaan de stapel, want we willen mensen een dak boven het hoofd bieden.

 6. Geeft u, als bevoegd gezag voor de natuurbescherming, gemeenten de instructie om geen omgevingsvergunningen te verlenen in het GNN en in ecologische verbindingszones?

  Antwoord: Nee, doen wij niet. Vergunningen zijn geen middel om beleidsbeslissingen te nemen, wij toetsen enkel. Gemeenteraad dient zich te houden aan de provinciale verordening. Loopt niet volgens vergunning via WNB.

Danielle van de Weerd,
Partij voor de Dieren

[1] https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/mondeline-vragen-noodopvang-voor-vluchtelingen-binnen-ecologische-verbindingszone

[2] https://www.gelderlander.nl/heumen/coa-wil-door-met-noodopvang-tussen-malden-en-nijmegen-en-vraagt-ontheffing-aan~a2447f86/

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen Beleidskader GEIS

Lees verder

Schriftelijke vragen Vuurwerk afsteken in het broedseizoen én in en nabij Natura2000-gebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer