Vragen over bere­kening koude­getal februari 2013


Indiendatum: feb. 2013

In de Statenvergadering van 23 januari is door onze fractie gevraagd of het college in verband met de vorst de jacht zou sluiten. In de beantwoording zei de gedeputeerde dat het koudegetal pas de waarde van -60 had bereikt, terwijl -85 nodig was voor sluiting van de jacht. Volgens onze berekeningen was de -60 echter al de week daarvoor bereikt, en was in Rivierenland de waarde al gedaald tot onder -90.

In de provincie Utrecht werd diezelfde dag bekend dat de jacht wel zou worden gesloten omdat het koudegetal beneden -85 was. In Zeeland werd de jacht 21 januari al gesloten. In Zuid-Holland 23 januari. In Brabant 26 januari.

Het is toch bijzonder dat in de omliggende provincies de jacht gesloten is, maar in Rivierenland nog niet. Het lijkt erop dat Gelderland, ondanks dat het verder van zee ligt, en het er meestal kouder is, altijd wat achter loopt bij het sluiten van de jacht. Ook in eerder vorstperioden was Gelderland namelijk later.

Misschien heeft het met het koudegetal te maken. Hoe het koudegetal door de provincie berekend wordt, staat in het draaiboek van de provincie Utrecht al jaren transparant op de website.


1. Vanwaar het verschil tussen de berekening van de provincie (-60), en onze berekening (-95,2, zie bijlage)? Gebruikt u een ander weerstation? Berekent u het koudegetal op een andere manier? Was de berekening van een paar dagen eerder?


2. In de vergadering gaf de gedeputeerde aan dat het college er ook rekening mee hield dat het weer de week daarop mogelijk weer beter zou worden. Maar in andere provincies is de jacht ook gesloten, en iemand die voor een rood verkeerslicht moet wachten kan ook niet zeggen : “ik ben maar doorgereden, het was toch al weer bijna groen”. Mag u volgens het protocol wel rekening houden met het mogelijke weer enkele dagen later, en waarom zou u niet gewoon (misschien voor korte tijd) de jacht sluiten?

3. Zou het draaiboek (met de procedure voor de berekening van dit koudegetal) niet, net als in Utrecht, openbaar gemaakt kunnen worden, zodat we beter van elkaars procedures kunnen leren, en het openbaar bestuur, ook zonder samenvoegingen en herindelingen, goedkoper wordt?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Hier zijn de vragen als PDF te downloaden.

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 26 mrt. 2013

In de Statenvergadering van 23 januari is door onze fractie gevraagd of het college in verband met de vorst de jacht zou sluiten. In de beantwoording zei de gedeputeerde dat het koudegetal pas de waarde van -60 had bereikt, terwijl -85 nodig was voor sluiting van de jacht. Volgens onze berekeningen was de -60 echter al de week daarvoor bereikt, en was in Rivierenland de waarde al gedaald tot onder -90.

In de provincie Utrecht werd diezelfde dag bekend dat de jacht wel zou worden gesloten omdat het koudegetal beneden -85 was. In Zeeland werd de jacht 21 januari al gesloten. In Zuid-Holland 23 januari. In Brabant 26 januari.

Het is toch bijzonder dat in de omliggende provincies de jacht gesloten is, maar in Rivierenland nog niet. Het lijkt erop dat Gelderland, ondanks dat het verder van zee ligt, en het er meestal kouder is, altijd wat achter loopt bij het sluiten van de jacht. Ook in eerder vorstperioden was Gelderland namelijk later.

Misschien heeft het met het koudegetal te maken. Hoe het koudegetal door de provincie berekend wordt, staat in het draaiboek van de provincie Utrecht al jaren transparant op de website.


Vraag 1:
Vanwaar het verschil tussen de berekening van de provincie (-60), en onze berekening (-95,2, zie bijlage)? Gebruikt U een ander weerstation? Berekent U het koudegetal op een andere manier? Was de berekening van een paar dagen eerder?

Antwoord 1:
Ons college hanteert een berekening waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde minimumtemperatuur van de 3 weerstations Herwijnen, Deelen en Hupsel. Deze worden gedurende opeenvolgende dagen bij elkaar opgeteld vanaf het moment dat het gemiddelde onder nul uitkomt. Met maandag 20 januari erbij gerekend komen wij uit op een waarde van – 62,2 graden.


Vraag 2:
In de vergadering gaf de gedeputeerde aan dat het college er ook rekening mee hield dat het weer de week daarop mogelijk weer beter zou worden. Maar in andere provincies is de jacht ook gesloten, en iemand die voor rood verkeerslicht moet wachten kan ook niet zeggen: “ik ben maar doorgereden, het was toch al weer bijna groen”. Mag u volgens het protocol wel rekening houden met het mogelijke weer enkele dagen later, en waarom zou u niet gewoon (misschien voor korte tijd ) de jacht sluiten?

Antwoord 2:
De interpretatie van hetgeen in de Statenvergadering is besproken met betrekking tot de weersverwachting laten wij graag aan de vragensteller. Het beleid voor de jachtsluiting bij bijzondere weersomstandigheden is beschreven in de Kadernota Faunabeleid. Bij een eventueel besluit tot jachtsluiting worden de volgende aandachtspunten betrokken:

- aanwezigheid en bereikbaarheid van voedsel (sneeuw- en ijsbedekking);
- conditie van het wild en het aspect energieverbruik;
- de mate waarin landbouwschade zal gaan optreden in relatie tot schadevergoeding Faunafonds;
- welke wildsoorten het betreft;
- de korte- en langetermijntemperatuurverwachting.


Vraag 3:
Zou het draaiboek (met de procedure voor de berekening van dit koudegetal) niet, net als in Utrecht, openbaar gemaakt kunnen worden, zodat we beter van elkaars procedures kunnen leren, en het openbaar bestuur, ook zonder samenvoegingen en herindelingen, goedkoper wordt?

Antwoord 3:
In ons antwoord d.d. 10 januari 2011 op uw Statenvragen (PS2010-968) hebben wij het doel van het ambtelijke draaiboek aangegeven. Het draaiboek is niet bedoeld als beleidsdocument of als communicatiemiddel over de jachtsluitings- en jachtheropening. Het is bedoeld als middel om de besluitvorming ambtelijk soepel voor te bereiden en te organiseren. Het bevat bijvoorbeeld standaardteksten en afspraken over de structuur van communicatiemomenten met diverse betrokken partijen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

Hier is het antwoord op de vragen als PDF te downloaden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer