Vragen over de vind­baarheid van provin­ciale docu­menten


Indiendatum: aug. 2008

» deze vragen op de website van de Partij voor de Dieren

Inleiding

Nog maar kort geleden verschenen diverse artikelen in de media over internet censuur in China. Zie bijvoorbeeld het artikel: “Tweede Kamer vindt censuurakkoord een schande”. Maar in Gelderland blijkt de situatie ook nog niet optimaal te zijn : sommige stukken op de website zijn niet te bereiken via de zoekopties. Zo zijn de (kritische) vragen die onze fractie stelde over het gebruik van nachtkijkers op zo’n manier op de website van de provincie gezet dat ze onvindbaar zijn via de diverse zoekfuncties. In verband hiermee de volgende toelichting en vragen.

Onder andere op de volgende manieren kan naar documenten van de provincie Gelderland worden gezocht :
A) Via http://www.google.nl/ (Google)
B) Via http://www.gelderland.nl/smartsite.shtml?id=4621 (“Aquabrowser”)
C) Via http://www.gelderland.nl/smartsite.shtml?id=5293
D) Via http://www.gelderland.nl/smartsite.shtml?id=5294 (uitgebreid zoeken, ongeveer als C )
E) Via http://www.gelderland.nl/smartsite.shtml?id=4766 (uitgebreid zoeken)
Bij het werk van de staten- en commissieleden worden de diverse zoekfuncties regelmatig gebruikt. Onze fractie heeft van een aantal documenten die ergens op de website van de provincie staan, geprobeerd of ze via Google of de zoekoptie op de website van de provincie gevonden kunnen worden.

1. Het volgende document over Faunabeheer bevat 26 keer de tekst “hagelgeweer” : http://www.gelderland.nl/atlas%20landelijk%20gebied/Faunabeheer%20en%20schadebestrijding%20deel%202.pdf
Via Google wordt met de tekst “hagelgeweer” echter niets gevonden op de website van Gelderland.
Via zoekoptie B wordt ook niets gevonden.
Via zoekopties C en D worden twee besluiten gevonden, maar niet het bedoelde document.
Via zoekoptie E wordt niets gevonden.

2. Het volgende document bevat op bladzijde 2 onder punt 4 de tekst "Bij inscharing van vee van
derden op terreinen waar Jakobskruiskruid voorkomt" : http://www.gelderland.nl/Docs/Landelijk_gebied/Afsprakendocument%20jakobskruiskruid.pdf
Via Google wordt dit document (van de provincie Gelderland zelf) niet gevonden op “gelderland.nl”, maar nota bene wel op “oude-ijsselstreek.nl” en op “veluwe.nl” !
Via opties B, C, D en E wordt met het woord “inscharing” niets gevonden.

3. In de commissievergadering MEZ van 5 maart 2008 wordt bij agendapunt 9 gesproken over het
“deltalijnniveau” : http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2008/VERSLAG/SIS_5578.PDF
Via Google en zoeken op “deltalijnniveau” wordt op gelderland.nl (nog) niets gevonden.
Via zoekoptie B (aquabrowser) wordt niets gevonden.
Via optie C en D ook niet.
Via optie E wordt het conceptverslag gevonden, mits de optie “zoeken in MIS” wordt aangevinkt.

4. Onze fractie heeft vragen gesteld over het maaibeleid langs provinciale wegen. In de vragen komt het woord “bermgraskwaliteit” voor : http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2008/VRAGEN/SIS_6023.PDF
Via Google en zoeken op “bermgraskwaliteit” worden ze gevonden.
Via zoekoptie B op de website van de provincie echter niet.
Via zoekoptie C en D wel.
Via zoekoptie E wordt met “bermgraskwaliteit” niets gevonden.

5. Onze fractie heeft ook kritische vragen gesteld over het gebruik van nachtkijkers, en het afschieten van wilde zwijnen. In de tekst komt het woord “nachtkijkers” voor : http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2008/VRAGEN/SIS_6076.PDF
Als op het woord “nachtkijkers” wordt gezocht, komen bij geen van de zoekopties deze vragen tevoorschijn. Het document is, omdat een juiste instructie bij het documentatiesysteem ontbreekt, per ongeluk zo op de website gezet dat het niet gevonden kan worden. Om de schijn te vermijden dat kritische vragen met opzet onvindbaar worden gemaakt, is het beter als dit hersteld wordt.

6. In het volgende verslag van de commissievergadering ABF van 30 januari 2008 wordt “burgemeester Schorer” vermeld: http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2008/VERSLAG/SIS_5455.PDF. Statenleden of journalisten die willen nazoeken wat burgemeester Schorer ook al weer in de commissievergadering heeft gezegd en naar het juiste commissieverslag zoeken, hebben het niet gemakkelijk.
Via Google en zoeken op “Schorer” wordt alleen het ontwerpverslag gevonden.
Via zoekoptie B van de provincie wordt van alles gevonden, onder andere een verhaal over korstmossen, maar niets met het woord “Schorer”.
Via zoekoptie C en D van de provincie wordt het verslag niet gevonden.
Via zoekoptie E wordt het ontwerpverslag gevonden, niet het definitieve.

7. In het volgende verslag van de commissievergadering LGW van 5 september 2007 komt bovenaan
bladzijde 4 de tekst “megabedrijven” voor bij de discussie over megastallen: http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2007/VERSLAG/SIS_5015.PDF
Via Google en zoeken op “megabedrijven” wordt een ontwerpverslag gevonden. (Beter iets dan niets.)
Via B niets.
Via C en D wordt wel wat gevonden, maar niet dit verslag.
Via E wordt zo te zien een oud verslag uit 2004 gevonden. In werkelijkheid is dit echter het conceptverslag uit 2007..

Het ligt niet zozeer aan de zoekmachines, dat stukken niet gevonden kunnen worden, maar meer aan het gebruik van het documentatiesysteem, en de inrichting van de website.

Samenvattende tabel die aangeeft of bovenstaande documenten gevonden kunnen worden of niet :

Document Gevonden met zoekoptie
A) Google B) C) en D) E)
Faunabeheer nee nee nee (wel 2 besluiten) nee
Afsprakendocument Jakobskruiskruid nee (wel op andere site) nee nee nee
Commissieverslag MEZ nee nee nee nee (alleen conceptverslag)
Statenvragen over maaibeheer ja nee ja nee
Statenvragen over gebruik nachtkijker nee nee nee nee
Commissieverslag ABF Arhi RSW nee (alleen conceptverslag) nee (wel tekst over korstmossen) nee nee (alleen conceptverslag)
Commissieverslag LGW megastallen nee (alleen conceptverslag) nee nee nee (alleen verslag uit 2004)

Vragen

  1. Zouden documenten en commissieverslagen in principe via de zoekopties gevonden moeten kunnen worden, of is er een beleid dat bepaalde “gevoelige” documenten op de website niet al te eenvoudig opgezocht moeten kunnen worden ?
  2. Hoe kan het dat een document over Faunabeheer met 26 keer de tekst “hagelgeweer” niet gevonden kan worden als gezocht wordt op “hagelgeweer” ?
  3. Hoe kan het dat bepaalde gevoelige vragen die onze fractie gesteld heeft, met geen enkele zoekfunctie gevonden kunnen worden ?
  4. Hoe kan het dat een document van de provincie Gelderland, niet op de eigen website wordt gevonden, waar het aanwezig is, maar wel op andere websites ?
  5. Hoe kan het dat het definitieve verslag van de commissievergadering ABF, waarin burgemeester Schorer het standpunt van B en W van Renswoude ten aanzien van een Arhi procedure Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg toelicht, niet gevonden kan worden als gezocht wordt op “Schorer”, maar het ontwerpverslag wel ?
  6. Willen GS iets aan deze situatie doen, en zo ja wat ?
  7. Onder andere Google heeft gratis webmasterhulpprogramma’s waarmee kan worden bekeken welke documenten geïndexeerd worden ( http://www.google.nl/webmasters/tour/tour1.html ) . Wat zijn de resultaten van dit Google webmaster tool voor de website van Gelderland ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Bijlagen:

Bijlage 1: Het volgende document op de website van de provincie bevat 26 maal de tekst “hagelgeweer” :
http://www.gelderland.nl/atlas%20landelijk%20gebied/Faunabeheer%20en%20schadebestrijding%20deel%202.pdf Via Google of de zoekopties van de provincie Gelderland wordt met de tekst “hagelgeweer” het document
echter niet gevonden….


Bijlage 2: Het “afsprakendocument Jakobskruiskruid” van de provincie Gelderland, dat wel op www.gelderland.nl aanwezig is, wordt op de website van Veluwe en Oude-IJsselstreek gevonden, maar nota bene niet op die van Gelderland zelf….


Bijlage 3: Wanneer we zoeken naar het verslag van de commissievergadering LGW van 5 september 2007 over megastallen en megabedrijven, vinden we zo te zien alleen een oud verslag uit 2004… (In werkelijkheid is dit het verslag uit 2007.)

Bijlage 4: Als we zoeken naar wat burgemeester Schorer in de commissievergadering ABF heeft gezegd over de Arhi-procedure Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel, vinden we onder andere een tekst over korstmossen, maar niet het commissieverslag….

Indiendatum: aug. 2008
Antwoorddatum: 27 aug. 2008

» de antwoorden op de website van de Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer