Vragen over de zonatlas en zonne­pa­nelen


Indiendatum: jul. 2013

Sinds vorige maand is de zonatlas voor alle gemeenten in Gelderland beschikbaar. Met de zonatlas kunnen inwoners van Gelderland eenvoudig zien hoe aantrekkelijk zonnepanelen voor hun woning zijn.


1. In het bericht op de website van de provincie staat “Gemeenten kunnen ook zien wat zonnepanelen kunnen bijdragen aan het aandeel hernieuwbare energie in hun gemeente.”.

Op de website van de zonatlas is dat echter niet zo gauw te vinden. Wat is per gemeente het totale vermogen dat op de daken geplaatst zou kunnen worden in de verschillende categorieen (“geschikt” en “zeer geschikt” ) en wat is het elektriciteitsgebruik?


2. De regionale netwerkbeheerders registreren via http://www.energieleveren.nl/ wanneer iemand zonnepanelen heeft geïnstalleerd. Wat is er in Gelderland inmiddels per gemeente aan zonne-energie geïnstalleerd, en welke gemeente is koploper? Hoe doen we het in vergelijking met andere provincies?


3. Bewoners met een minder geschikt dak op het oosten en/of westen of met een klein dak kunnen op de zonatlas niet de rekenmodule gebruiken. Kan die mogelijkheid toch niet eenvoudig aangezet worden? Er zijn ook bewoners die graag in hun eigen energie willen voorzien als het minder rendabel is. Ook is er veel animo voor kleinere sets van 500 Wp met drie panelen, omdat die eenvoudig te installeren zijn, en omdat men die zelf mag aansluiten (met een stekker in een contactdoos, zonder dat er een extra groep nodig is).


4. De provincie heeft in het verleden ook onderzoek naar een smart grid gesubsidieerd. Is al bekend hoeveel zonnepanelen er ongeveer geplaatst kunnen worden (in totaal, of per gemeente als dat bekend is) zonder dat er op zonnige dagen steeds een probleem ontstaat?


5. Wat zijn de belangrijkste redenen waarom mensen nog geen zonnepanelen plaatsen, en wat is er aan te doen? (Geen spaargeld? Te veel gedoe? Te weinig vertrouwen in de politiek en de salderingsmogelijkheden?)


6. In 2011 zei u in antwoord op onze vragen over zonnepanelen op het provinciehuis:

De eerste zonnepanelen (zon-pv) op het dak van het provinciehuis staan in de planning voor de 2e helft van dit jaar. Deze panelen worden gelijktijdig met de vervanging van de dakbedekking aangebracht. Zonnepanelen op de andere gebouwen volgen nadat duidelijkheid is verkregen over de te volgen koers voor de vastgoedportefeuille en het daaruit volgende investeringsprogramma."

Hoe staat het inmiddels met de zonnepanelen op het Huis der Provincie?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


> Hier zijn de vragen als PDF te vinden

Indiendatum: jul. 2013
Antwoorddatum: 22 aug. 2013

Sinds vorige maand is de zonatlas voor alle gemeenten in Gelderland beschikbaar. Met de zonatlas kunnen inwoners van Gelderland eenvoudig zien hoe aantrekkelijk zonnepanelen voor hun woning zijn.


Vraag 1:
In het bericht op de website van de provincie staat “Gemeenten kunnen ook zien wat zonnepanelen kunnen bijdragen aan het aandeel hernieuwbare energie in hun gemeente.”.

Op de website van de zonatlas is dat echter niet zo gauw te vinden. Wat is per gemeente het totale vermogen dat op de daken geplaatst zou kunnen worden in de verschillende categorieen (“geschikt” en “zeer geschikt” ) en wat is het elektriciteitsgebruik?

Antwoord:
Uw constatering klopt dat de website de totalen per gemeente niet toont. De gemeenten ontvangen hier echter rechtstreeks een aparte rapportage over. Gemiddeld genomen zouden zonnepanelen circa 50% van het Gelderse elektriciteitsverbruik kunnen produceren of circa 10% van het totale energieverbruik. In dat geval moeten wel alle geschikte en zeer geschikte daken volledig worden belegd met panelen.


Vraag 2:
De regionale netwerkbeheerders registreren via http://www.energieleveren.nl/ wanneer iemand zonnepanelen heeft geïnstalleerd. Wat is er in Gelderland inmiddels per gemeente aan zonne-energie geïnstalleerd, en welke gemeente is koploper ? Hoe doen we het in vergelijking met andere provincies?

Antwoord:
Het is nog niet mogelijk om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid zonnepanelen die zijn geïnstalleerd. Registratie is vrijblijvend. Schattingen op basis van SDE-cijfers leiden tot de conclusie dat Gelderland de 2e plaats bezet met ruim 36 MWp opgesteld vermogen. Binnen Gelderland is de gemeente Berkelland koploper. Uit de analyse van de gezamenlijke netbeheerders is gebleken dat in Oost-Nederland relatief meer zonnepanelen zijn opgesteld dan in de rest van Nederland. Exacte gegevens zijn niet beschikbaar omdat registratie niet altijd bestond en vrijwillig gebeurt.


Vraag 3:
Bewoners met een minder geschikt dak op het oosten en/of westen of met een klein dak kunnen op de zonatlas niet de rekenmodule gebruiken. Kan die mogelijkheid toch niet eenvoudig aangezet worden? Er zijn ook bewoners die graag in hun eigen energie willen voorzien als het minder rendabel is. Ook is er veel animo voor kleinere sets van 500 Wp met drie panelen, omdat die eenvoudig te installeren zijn, en omdat men die zelf mag aansluiten (met een stekker in een contactdoos, zonder dat er een extra groep nodig is).

Antwoord:
Het instrument Zonatlas wordt periodiek geëvalueerd op basis van input van gebruikers en klanten. Klimaatverbond heeft ons aangegeven dat het punt met betrekking tot een minimaal dakoppervlak ook al door andere gebruikers, waaronder enkele Gelderse gemeenten, is aangekaart en dat het onder de aandacht staat. Mogelijk zal er voor kleine, economisch minder rendabele installaties in het najaar een landelijke aanpassing in Zonatlas worden doorgevoerd.


Vraag 4:
De provincie heeft in het verleden ook onderzoek naar een smart grid gesubsidieerd. Is al bekend hoeveel zonnepanelen er ongeveer geplaatst kunnen worden (in totaal, of per gemeente
als dat bekend is) zonder dat er op zonnige dagen steeds een probleem ontstaat?

Antwoord:
Omdat een smart grid altijd op een bepaalde situatie van vraag en aanbod zal zijn ontworpen, is niet in het algemeen aan te geven hoeveek zonnepanelen een lokaal 'net' aankan. Een situatie
waarbij het landelijke elektriciteitsnet overbelast wordt door een overaanbod van hernieuwbare energie is in Nederland nog niet voorgekomen. Naast smart grids zal tijdelijke overproductie in
de toekomst opgevangen kunnen worden door opslag.


Vraag 5:
Wat zijn de belangrijkste redenen waarom mensen nog geen zonnepanelen plaatsen, en wat is er aan te doen? (Geen spaargeld? Te veel gedoe? Te weinig vertrouwen in de politiek en de salderingsmogelijkheden?)

Antwoord:
Drie belangrijke factoren voor gedragsverandering zijn bewustwording, financiering en uitvoerbaarheid. Met het instrument Zonatlas zetten we met name in op het eerste en het laatste aspect. De zonatlas wordt door gemeenten gebruikt bij publiciteitscampagnes voor de opwekking van duurzame energie. De mogelijkheid om snel en gemakkelijk inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor het eigen dak werkt drempelverlagend en bevordert zo de uitvoerbaarheid. De financiering van zonnepanelen werd tot voor kort bevorderd door de rijkssubsidieregeling. Deze is inmiddels uitgeput, maar zonnepanelen zijn inmiddels een rendabele investering voor huishoudens. De markt speelt in op de problematiek van de investeringshobbel door het aanbieden van lease-constructies.


Vraag 6:
In 2011 zei u in antwoord op onze vragen over zonnepanelen op het provinciehuis:

De eerste zonnepanelen (zon-pv) op het dak van het provinciehuis staan in de planning voor de 2e helft van dit jaar. Deze panelen worden gelijktijdig met de vervanging van de dakbedekking aangebracht. Zonnepanelen op de andere gebouwen volgen nadat duidelijkheid is verkregen over de te volgen koers voor de vastgoedportefeuille en het daaruit volgende investeringsprogramma."

Hoe staat het inmiddels met de zonnepanelen op het Huis der Provincie?

Antwoord:
Het al dan niet plaatsen van zonnepanelen op het Huis der Provincie wordt meegenomen in het traject van het Gelders Huis.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

> Hier zijn de antwoorden als PDF te vinden

Interessant voor jou

Vragen over alternatieven voor het afschieten van vogels

Lees verder

Vragen over het kappen van bos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer