Vragen over Deelerwoud


Indiendatum: dec. 2016

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Vanmiddag was er een protestactie bij het Deelerwoud tegen het afschot van honderden damherten in het natuurgebied. Bij het afschieten van de damherten speelt de provincie een belangrijke rol, omdat de provincie een ontheffing moet geven om de beschermde dieren te doden. De provincie kan, als een terreineigenaar onvoldoende meewerkt, zelfs besluiten om de dieren te laten doden, en om de kosten op de terreineigenaar te verhalen.

Vragen :

  1. Was de provincie op de hoogte van de plannen om het jachtvrije gebied te verkleinen, en honderden dieren af te schieten ?
  2. Is de provincie bij het overleg over het afschot van de dieren betrokken geweest ? Heeft de provincie, zoals beweerd werd, er zelfs op aangedrongen ? Heeft de provincie gedreigd zelf de dieren af te laten schieten, of om andere maatregelen te nemen ?
  3. Volgens berichten hebben landgoederen in de buurt schade vanwege herten die van jonge boompjes eten. Hebben de landgoederen voldoende preventieve maatregelen genomen om de schade te voorkomen dan wel te beperken ? Zo ja, is er een rapport van die preventieve maatregelen ?
  4. De provincie heeft miljarden op de bank staan, en heeft in de afgelopen jaren miljoenen minder dan verwacht werd voor natuur uitgegeven. Hoeveel geld is er besteed aan onderzoek naar innovatieve manieren om schade door wild en aanrijdingen met wild te voorkomen ?
  5. Op twitter werd bijvoorbeeld voorgesteld de maximum snelheid op aanliggende wegen te verlagen om aanrijdingen te voorkomen, en die snelheid ook beter te handhaven. Bij het project met de zelfrijdende wagentjes tussen Wageningen en Ede (Wepods) zijn kosten nog moeite gespaard om het hele traject te digitaliseren, en houden camera’s de wagentjes in de gaten. Wanneer investeert de provincie in een beter systeem dat automobilisten waarschuwt wanneer herten in de buurt zijn van een weg die dwars door een natuurgebied gaat en die niet met rasters is beveiligd, en een systeem dat een tijdelijk verlaagde maximumsnelheid ook kan handhaven ?
  6. Natuurmonumenten wil met andere terreineigenaren experimenten doen om de dieren bij schadegevoelige percelen te verjagen. Is het college bereid een voorstel te maken om daaraan mee te betalen ?
  7. Tijdens de actie werd ook door een voormalig boswachter geklaagd over het feit dat precieze gegevens over de aantallen damherten en het afschot en de locaties van de schade niet te vinden zijn. Kunt u een gedetailleerde tekening maken van de situatie in en rond het Deelerwoud, met per kilometervak de aantallen er levende herten, de eventueel gemelde schade, de bewegingen van de dieren tussen rustgebied en fourageergebied, de status van flora en fauna en kwalificerende habitattypen, met daarbij ook aangegeven het jachtvrije deel (dit zijn gegevens die bekend zouden moeten zijn), zodat belangstellenden meer inzicht krijgen in het geheel ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Vraag 1:

Was de provincie op de hoogte van de plannen om het jachtvrije gebied te verkleinen, en honderden dieren af te schieten?

Antwoord:

Ja

Vraag 2:

Is de provincie bij het overleg over het afschot van de dieren betrokken geweest? Heeft de provincie, zoals beweerd werd, er zelfs op aangedrongen? Heeft de provincie gedreigd zelf de dieren af te laten schieten, of om andere maatregelen te nemen?

Antwoord:

Nee, het betreft een besluit van Natuurmonumenten dat is afgestemd binnen de Faunabeheereenheid en aan ons kenbaar is gemaakt in ambtelijk overleg met de Faunabeheereenheid. Er is geen sprake van overtredingen van de wet of de ontheffing en het past binnen het aan ons ter kennisgeving toegezonden werkplan dus hebben wij hierin geen taak.

Vraag 3:

Volgens berichten hebben landgoederen in de buurt schade vanwege herten die van jonge boompjes eten. Hebben de landgoederen voldoende preventieve maatregelen genomen om de schade te voorkomen dan wel te beperken? Zo ja, is er een rapport van die preventieve maatregelen?

Antwoord:

Het is ons niet bekend of en zo ja, welke preventieve maatregelen landgoederen in de buurt hebben getroffen.

Vraag 4:

De provincie heeft miljarden op de bank staan, en heeft in de afgelopen jaren miljoenen minder dan verwacht werd voor natuur uitgegeven. Hoeveel geld is er besteed aan onderzoek naar innovatieve manieren om schade door wild en aanrijdingen met wild te voorkomen?

Antwoord:

Het onderzoeken van manieren om schade door wild en aanrijdingen met wild te voorkomen is een taak die is ondergebracht bij BIJ12 Unit Faunafonds. BIJ12 Unit Faunafonds is de rechtsopvolger van het Faunafonds en heeft mandaat om namens GS van Gelderland tegemoetkomingen in de faunaschade te verzorgen en een gezamenlijke onderzoekagenda uit te voeren. Aan het onderzoek dragen de gezamenlijke provincies jaarlijks circa € 500.000,- bij.

Vraag 5:

Op twitter werd bijvoorbeeld voorgesteld de maximum snelheid op aanliggende wegen te verlagen om aanrijdingen te voorkomen, en die snelheid ook beter te handhaven. Bij het project met de zelfrijdende wagentjes tussen Wageningen en Ede (Wepods) zijn kosten nog moeite gespaard om het hele traject te digitaliseren, en houden camera’s de wagentjes in de gaten. Wanneer investeert de provincie in een beter systeem dat automobilisten waarschuwt wanneer herten in de buurt zijn van een weg die dwars door een natuurgebied gaat en die niet met rasters is beveiligd, en een systeem dat een tijdelijk verlaagde maximumsnelheid ook kan handhaven?


Antwoord:

Wij hebben op diverse wegtrajecten geïnvesteerd in systemen die automobilisten of grote hoefdieren waarschuwen in de buurt van provinciale wegen (N302, N309, N795, N787). Handhaving van de maximumsnelheid op wegen, tijdelijk of permanent, zien wij als een taak van de politie, investeringen in dat kader zullen wij dan ook niet doen.

Vraag 6:

Natuurmonumenten wil met andere terreineigenaren experimenten doen om de dieren bij schadegevoelige percelen te verjagen. Is het college bereid een voorstel te maken om daaraan mee te betalen?

Antwoord:

Nee, zoals u in uw vraagstelling aangeeft ligt het initiatief tot het doen van deze experimenten bij Natuurmonumenten en andere terreineigenaren. Een eventueel voorstel voor financiering daarvan laten wij aan de initiatiefnemer.

Vraag 7:

Tijdens de actie werd ook door een voormalig boswachter geklaagd over het feit dat precieze gegevens over de aantallen damherten en het afschot en de locaties van de schade niet te vinden zijn. Kunt u een gedetailleerde tekening maken van de situatie in en rond het Deelerwoud, met per kilometervak de aantallen er levende herten, de eventueel gemelde schade, de bewegingen van de dieren tussen rustgebied en fourageergebied, de status van flora en fauna en kwalificerende habitattypen, met daarbij ook aangegeven het jachtvrije deel (dit zijn gegevens die bekend zouden moeten zijn), zodat belangstellenden meer inzicht krijgen in het geheel?

Antwoord:

Nee, wij beschikken niet over informatie met aantallen herten per kilometervak, noch over schade ter plaatse of bewegingen van dieren tussen rust- en fourageergebieden. De door Natuurmonumenten geleverde bijlage laat de ligging zien van de afschotvrije zone geprojecteerd op de kwalificerende habitattypen.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over vuurwerkshows

Lees verder

Vragen over vernieling van stuwen Aaltens Goor

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer