Vragen over HRe ketels en Groen Gas


Indiendatum: dec. 2013

In de Statenvergadering van 13 november is besloten een bedrag van maximaal € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het project “HRe ketels op groen gas”. Waar het groen gas vandaan komt is niet duidelijk.

In het verleden is er door onze fractie diverse malen op gewezen dat er verschillende soorten groen gas bestaan. Er is bijvoorbeeld groen gas van bietenpulp, van visafval, en van mestvergisting.

Groen gas van vergist groente-, fruit- en tuinafval is weinig omstreden. Groen gas van mest en slachtafval uit de intensieve veehouderij juist wel. Omdat het meestal afkomstig is van plofkip, varkens waar de staarten van af worden geknipt en opgestald rundvee, en omdat er op grote schaal veevoer voor geïmporteerd wordt, waar enorme stukken regenwoud voor gekapt worden.

Op groengascertificaten is de oorsprong van het groen gas aangegeven. Het is mogelijk consumenten te vertellen waar hun groen gas vandaan komt, of ze zelfs een keuze te geven tussen het soort groen gas dat ze willen gebruiken.

Zonder keuze voor de consument is dit voor ons een omstreden project. De indruk kan ontstaan dat het college het gebruik van groen gas wil bevorderen om zo de intensieve veehouderij extra uitbreidingsmogelijkheden te geven.

Verder zullen de ketels niet echt gebruik maken van groen gas. Het is een administratief proces met certificaten, dat nog niet duidelijk is beschreven. In het verleden is er al ophef geweest over trucs met certificaten, we verwachten dan ook dat GS duidelijkheid zal verschaffen hoe het proces met de certificaten in dit geval precies in elkaar zit.


Vragen:

 1. Is er een kans dat het groen gas afkomstig is van mest en slachtafval uit de intensieve veehouderij ?
 2. Wanneer u met kerst uw broer uitnodigt die vegetariër is, en een tante die om religieuze redenen geen varkensvlees eet, zet u hen dan hutspot voor met spekjes er doorheen gemengd, of kiest u een menu met het vlees apart, zodat iedereen zijn eigen keuze kan maken ?

  Als u voor het laatste kiest, waarom geeft u bij het HRe project dan de consumenten ook niet een keuze ?
 3. Er is hier eigenlijk sprake van twee compleet gescheiden projecten. Een project om het gebruik van HRe ketels te stimuleren, en een project om het gebruik van groen gas te stimuleren. De twee projecten hadden ook afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden. Waarom zijn de projecten eigenlijk verknoopt ? Waarom is voor koppelverkoop gekozen ?
 4. Hoe financiert GasTerra de aankoop van de groengascertificaten ? Kunnen de bezitters van een HRe ketel zeggen dat zij hun ketel met groen gas stoken, of zeggen dat zij groene stroom van hun ketel krijgen, of zouden ze daar extra voor moeten betalen, omdat GasTerra de in groene stroom omgezette groengascertificaten apart gaat verkopen, ook aan andere belangstellenden ?
 5. Tijdens de Statenvergadering was onze indruk nog dat de HRe ketels volledig van groen gas voorzien zouden worden (“HRe ketels op groen gas”). Uit de informatie daarna op de website is duidelijk geworden dat de ketels slechts deels met groen gas gevoed worden. (Namelijk het deel dat in elektriciteit wordt omgezet.)

  Wanneer bezitters van een HRe ketel uit het project straks via hun reguliere gasleverancier groen gas gaan kopen, kan dat dan nog voor het volledige jaarverbruik van de ketel, of moet daar het deel waar GasTerra groengascertificaten voor vernietigd van afgetrokken worden ?
 6. Hoe weet GasTerra hoeveel gas de HRe ketel heeft verbruikt, en hoeveel groengascertificaten moeten worden aangeschaft ?
 7. Waar blijft het fysieke groene gas waarvan de certificaten worden opgekocht ? Waarom wordt het niet gewoon ter plekke als groen gas gebruikt ? (Waarom worden de bijbehorende certificaten verhandeld ?)
 8. Kan een huishouden dat een recente HR ketel heeft, en die nog niet voortijds wil laten vervangen, ook groengascertificaten kopen om het gasverbruik te vergroenen ? Zo nee, waarom niet, en waarom maakt u dat niet mogelijk ?
 9. Wij willen GasTerra via een open brief verzoeken om aan de consumenten duidelijk te maken wat de oorsprong is van het groene gas dat ze gebruiken voor dit project, en om consumenten die daar behoefte aan hebben de keuze te bieden welk soort groen gas ze willen afnemen. Ondersteunt u zo’n verzoek ?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

-> Hier zijn de vragen als PDF te vinden

Indiendatum: dec. 2013
Antwoorddatum: 23 dec. 2013

Vraag 1 :
Is er een kans dat het groen gas afkomstig is van mest en slachtafval uit de intensieve veehouderij?

Antwoord:
Ja, ongeveer 5% van het groene gas in Nederland is nu afkomstig van co-vergisting waar mest en/of slachtafval uit de intensieve veehouderij bij betrokken is.

Vraag 2:
Wanneer u met kerst uw broer uitnodigt die vegetariër is, en een tante die om religieuze redenen geen varkensvlees eet, zet u hen dan hutspot voor met spekjes er doorheen gemengd, of kiest u een menu met het vlees apart, zodat iedereen zijn eigen keuze kan maken? Als u voor het laatste kiest, waarom geeft u bij het Hre-project dan de consumenten ook niet een keuze?

Antwoord:
GasTerra is de partner in dit project Hre-ketels op groen gas en zij kopen het groene gas in en niet de provincie Gelderland.

Vraag 3:
Er is hier eigenlijk sprake van twee compleet gescheiden projecten. Een project om het gebruik van HRe ketels te stimuleren, en een project om het gebruik van groen gas te stimuleren. De twee projecten hadden ook afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden. Waarom zijn de projecten eigenlijk verknoopt? Waarom is voor koppelverkoop gekozen?

Antwoord:
Wij hebben bewust gekozen voor HRe-ketels op groen gas voor het deel elektriciteit, zodat de stroom die Gelderlanders zelf thuis gaan opwekken hernieuwbare stroom is. Door deze combinatie gaat het om energiebesparing én het zelf produceren van hernieuwbare stroom. Dat is efficient en het dient twee doelstellingen van energietransitie tegelijkertijd.

Vraag 4:
Hoe financiert GasTerra de aankoop van de groengascertificaten? Kunnen de bezitters van een HRe ketel zeggen dat zij hun ketel met groen gas stoken, of zeggen dat zij groene stroom van hun ketel krijgen, of zouden ze daar extra voor moeten betalen, omdat GasTerra de groene stroom omgezette groengascertificaten apart gaat verkopen, ook aan andere belangstellenden?

Antwoord:
GasTerra financieert de aankoop van groengascertificaten specifiek ten behoeve van dit project uit eigen middelen. Gelderse bezitters of huurders van een Hre-ketel gaan zelf groene stroom produceren, doordat zij groengas gaan gebruiken. Het hiervoor benodigde groengas komt uit de groengas certificaten die voor dit doel worden aangeschaft door GasTerra. Deze cerrificaten worden bij een notaris vernietigd, zodat ze niet voor andere doelen ingezet kunnen worden. Er komt derhalve geen handel in de groengas certificaten voor dit Hre-project.

Vraag 5:
Tijdens de Statenvergadering was onze indruk nog dat de HRe ketels volledig van groen gas voorzien zouden worden (“HRe ketels op groen gas”). Uit de informatie daarna op de website is duidelijk geworden dat de ketels slechts deels met groen gas gevoed worden. (Namelijk het deel dat in elektriciteit wordt omgezet.) Wanneer bezitters van een Hre-ketel uit het project straks via hun reguliere gasleverancier groen gas gaan kopen, kan dat dan nog voor het volledige jaarverbruik van de ketel, of moet daar het deel waar GasTerra groengascertificaten voor vernietigd van afgetrokken worden?

Antwoord:
Bezitters en huurders van een Hre-ketel kunnen in de toekomst zelf zoveel groen gas kopen als ze willen. Het deel elektrisch wordt door GasTerra gefinancieerd, voor de rest staat het de burger vrij om dat aan te vullen.

Vraag 6:
Hoe weet GasTerra hoeveel gas de Hre-ketel heeft verbruikt, en hoeveel groengascertificaten moeten worden aangeschaft?

Antwoord:
GasTerra weet dat niet. Er is uitgegaan van een geschat gemiddeld gasgebruik van 2.000 kubieke meter gas per jaar door diegenen die in Gelderland een HRe-ketel gaan aanschaffen of huren. Het aantal certicaten wordt bepaald door het aantal ketels waarvoor wij Hre-subsidie geven.

Vraag 7:
Waar blijft het fysieke groene gas waarvan de certificaten worden opgekocht? Waarom wordt het niet gewoon ter plekke als groen gas gebruikt? (Waarom worden de bijbehorende certificaten verhandeld?)

Antwoord:
Het fysieke groene gas wordt ingebracht in de leidingen van het gasleidingennet in Nederland. Op dit moment gebeurt dat op 21 plekken in Nederland. In de toekomst zal dit steeds meer gebeuren, zodat het gasnet steeds meer groen gas en minder fossiel gas zal bevatten. Degenen die groen gas in het gasleidingnet inbrengen krijgen daarvoor een prijs, die via de handel in groengas-certificaten tot stand komt. Een rechtstreekse fysieke koppeling tussen vraag en aanbod van groen gas is niet mogelijk.

Vraag 8:
Kan een huishouden dat een recente HR ketel heeft, en die nog niet voortijds wil laten vervangen, ook groengascertificaten kopen om het gasverbruik te vergroenen? Zo nee, waarom niet, en waarom maakt u dat niet mogelijk?

Antwoord:
Elk huishouden kan in de toekomst groengascertificaten kopen. Alleen is het op dit moment zo dat er nog weinig aanbod is van groen gas en het daarom voor particulieren nog niet mogelijk is om groengascertificaten aan te schaffen.

Vraag 9:
Wij willen GasTerra via een open brief verzoeken om aan de consumenten duidelijk te maken wat de oorsprong is van het groene gas dat ze gebruiken voor dit project, en om consumenten die daar behoefte aan hebben de keuze te bieden welke soort groengas ze willen afnemen. Ondersteunt u zo’n verzoek?

Antwoord:
Nee, er is op dit moment nog erg weinig aanbod van groen gas. Het is op daarom niet opportuun om bij GasTerra aan te dringen op het aanschaffen van groen gas dat voor 100% afkomstig is van andere bronnen dan de intensieve veehouderij. Groen gas is op dit moment voor 95% afkomstig van andere bronnen dan de intensieve veehouderij. Het is nu belangrijker dat de vraag en de afzet van groen gas op gang komt, dan te werken aan een diversificatie van de vraag.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

-> Hier zijn de antwoorden als PDF te vinden

Interessant voor jou

Vragen over onderhoud van watergangen in een Ecologische Verbindingszone

Lees verder

Vragen over nevenfuncties van Gedeputeerden en belangenverstrengeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer