Motie Carnivoor? Geef het door!


10 november 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 10 november 2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

overwegende dat

verzoeken GS

    • bij de Herijking Klimaatplan 2021-2030 met een voorstel te komen om het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ binnen de provinciale organisatie toe te passen;

Luuk van der Veer en Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren

Celine Berserik
GroenLinks

Carla Claassen
SP


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP, ChristenUnie

Tegen

50plus, CDA, D66, FVD, PvdA, PVV, SGP, VVD