Aandacht voor meer alter­na­tieve woon­vormen!


Partij voor de Dieren ontvangt toezegging

24 januari 2022

Duurzamer, kleiner en meer in verbinding met de natuur: de Partij voor de Dieren heeft de toezegging gekregen dat de provincie zal onderzoeken of er belangstelling in gemeenten bestaat voor alternatieve woonvormen zoals tiny houses, yurts en tipi's. Onze fractie wil dat er grond beschikbaar komt om dit soort duurzame en betaalbare woonvormen makkelijker te realiseren.

De twee voorwaardes die de Partij voor de Dieren stelt aan hun verzoek is ten eerste dat alternatieve woonvormen geen verkapte manier worden om de woningnood op te lossen. Er moet hard worden ingezet op betaalbaar, versneld en duurzaam bouwen. Ten tweede wil de fractie niet dat alternatieve woonvormen enkel tijdelijk zijn. Tiny houses worden vaak nog ingezet als tijdelijke oplossing om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Zo schreef de Gelderlander in oktober 2021 dat zestien tiny houses in de Arnhemse uiterwaarden na twee jaar en negen maanden zijn opgeheven om de grond beschikbaar te maken voor permanente woonprojecten. De voormalige inwoners, vooral starters, stonden hierdoor weer op straat.

De Partij voor de Dieren zet daarom in op permanente, kleinschalige en duurzame woonalternatieven. Wij zijn blij met deze eerste stap die inwoners van Gelderland hopelijk meer ruimte en vrijheid kan bieden om te wonen zoals zij willen!

Gerelateerd nieuws

Gun ganzen hun rust!

Laat ganzenrustgebieden met rust! De Partij voor de Dieren diende tijdens de laatste Statenvergadering van 2021 een voorstel ...

Lees verder

Zelfbewoningsplicht op de agenda

Weer een stapje verder! Vorige week ontving Partij voor de Dieren de toezegging dat de provincie zich zal inspannen om gemeen...

Lees verder