Slim wonen en groen bouwen


De provincie stimuleert de bouw van voldoende betaalbare woningen, met fors meer sociale huurwoningen en meer betaalbare middenhuur. Ook komen er plannen voor betaalbare koopwoningen. Voor woningbouw wordt als eerste de bestaande bebouwing beter benut. Vervolgens wordt er binnenstedelijk natuurinclusief gebouwd en tot slot kan bebouwing aan de rand van bestaande woonkernen plaatsvinden. Groen wordt zoveel mogelijk gespaard en verder uitgebreid. Aan de rand van woonkernen komt toegankelijke natuur waar mensen kunnen verblijven en recreëren. Het verbinden van alle verschillende groene zones wordt onderdeel van het ruimtelijk beleid om de biodiversiteit in Gelderland te versterken.

• Alle nieuwe woningen worden circulair gebouwd en zijn natuurinclusief, klimaatneutraal en energiepositief. De omgeving wordt daarbij natuurinclusief ingericht.

• De provincie stimuleert de verduurzaming van bestaande woningen, waarbij milieuvriendelijk en Verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2023 25 Gezonde leefomgeving en slimme keuzes voor wonen, bouwen en vervoer natuurinclusief de norm is.

• De provincie stimuleert initiatieven zoals ecowijken, tiny houses, meergeneratiewoningen, aan zorg aangepaste woningen en de bouw van flexwoningen.

• De provincie neemt regie in een betere regionale spreiding van sociale huurwoningen. Er wordt meer gebruik gemaakt van aanwijzingen om achterblijvende gemeenten te dwingen zich in te zetten voor volkshuisvesting. Nieuwe wetgeving voor uitvoering van de provinciale taakstelling in het realiseren van betaalbare nieuwbouw wordt ten volle benut.

• Er worden geen industrie- of bedrijventerreinen aangelegd of uitgebreid, zolang er nog leegstaande bedrijfshallen in de regio zijn. Bestaande industrieterreinen en bedrijfsruimten worden ecologischer, efficiënter en duurzamer benut.

• De verdozing van ons landschap wordt gestopt. Er komt een moratorium op de bouw van distributiecentra en grote kantoorpanden.

• Er komt een rem op grootschalige datacenters vanwege de negatieve effecten op natuur, klimaat, milieu, water- en ruimtegebruik.