Zelf­be­wo­nings­plicht op de agenda


PvdD boekt succes met twee toezeg­gingen

10 februari 2022

Weer een stapje verder! Vorige week ontving Partij voor de Dieren de toezegging dat de provincie zich zal inspannen om gemeenten de zelfbewoningsplicht te laten gebruiken. De Partij voor de Dieren ziet deze maatregel als een cruciale stap om beleggers en speculanten op de woningmarkt te weren, en huizen vooral voor inwoners met een laag- of middeninkomen bereikbaar te maken. Eind december zegde de provincie al toe te onderzoeken welke Gelderse gemeenten de zelfbewoningsplicht willen toepassen of al toepassen. Met de nieuwe toezegging belooft de provincie zich een proactieve houding aan te meten en juist het gesprek over de zelfbewoningsplicht aan te gaan met gemeenten die nog geen interesse tonen in een zelfbewoningsplicht.

Daarnaast ontving de Partij voor de Dieren de toezegging dat de provincie concreet zal maken in welke mate het Gelderse Woonfonds tot versnelling van woningbouw leidt. Het Gelderse Woonfonds, dat vorige week op de agenda stond, belooft om versneld huizen te kunnen bouwen. Een belangrijke belofte om de enorme schaarste op de Nederlandse en Gelderse woningmarkt op te lossen. Statenlid Lester van der Pluijm benadrukte dat het echter belangrijk is om scherp te monitoren in hoeverre de versnelling daadwerkelijk plaatsvindt. Het moet geen loze belofte zijn.

Wij zijn blij dat de provincie zich inzet voor een gezondere, Gelderse woonmarkt!

Gerelateerd nieuws

Aandacht voor meer alternatieve woonvormen!

Duurzamer, kleiner en meer in verbinding met de natuur: de Partij voor de Dieren heeft de toezegging gekregen dat de provinci...

Lees verder

PvdD zet oude bosbodems weer op de kaart

Succes! Partij voor de Dieren zet oude bosbodems letterlijk weer op de kaart. Naar aanleiding van het Edese project "Parklaan...

Lees verder