“Aantrekken toeristen mag wel een tandje lager”


Meer dan een miljoen Euro voor toerisme-marketing in de najaarsnota

13 september 2019

De Partij voor de Dieren wil een einde aan de groeiende toeristische druk op de Gelderse natuur en leefbaarheid. De partij stelt hierover schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten (GS). Statenlid Lester van der Pluijm: “GS willen het komende jaar meer dan een miljoen subsidie steken in het lokken van nog meer toeristen. Wat ons betreft is het genoeg geweest. Als provincie moeten we ook onze natuur en leefbaarheid beschermen.”

Gisteren presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een advies over de aanpak van de toenemende druk van toerisme. De Rli constateert dat de door provincies bevorderde toeristische druk provinciale belangen als natuurbescherming en leefbaarheid schaadt. “De provincie Gelderland is nogal bedreven in het aantrekken van zoveel mogelijk toeristen. Dat brengt de verhouding tot onze leefomgeving verder uit balans”, aldus Van der Pluijm.

Achttien gemeenten in de regio Arnhem, Nijmegen en de Veluwe hebben afgesproken minder rigoureus in te zetten op het naar Gelderland halen van toeristen, om de toeristenstroom beheersbaar te houden. Van der Pluijm wil van GS weten of zij de zorgen van de gemeenten erkennen en of er over dit onderwerp overleg met de gemeenten is.

De statenvragen zijn gepubliceerd op de website van de provincie en op onze eigen website.