Bescherm kwetsbare natuur tegen bollen­teelt


29 april 2015

Onze fractie heeft opnieuw vragen gesteld over bollenteelt en neonicotinoïden, nadat onlangs bekend is geworden dat neonicotinoïden waarschijnlijk nog veel schadelijker zijn voor de natuur dan werd gedacht. Onze fractie wil weten wat de uitkomst van het overleg in februari tussen diverse partijen over bollenteelt was, en wat de provincie met de recente bevindingen dat bollenteelt mogelijk nóg schadelijker is gaat doen.

De provincie heeft naar aanleiding van onze vragen in 2013 onderzoek laten doen naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de bollenteelt, voor gevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. De conclusie van het onderzoek is dat bollenteelt schadelijke gevolgen heeft voor de natuur, en dat in verband met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, voor bollenteelt bij natte landnatuur een vergunning aangevraagd moet worden.

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu waren echter van mening dat dat niet het geval was, omdat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de middelen had toegelaten.

In februari zou er overleg plaatsvinden over het onderwerp tussen het Ministerie van Economische Zaken, Alterra, LTO en Ctgb. De provincie gaf aan dit overleg af te wachten, om tot een goed afgewogen standpunt te kunnen komen.

Inmiddels is begin deze maand bekend geworden, uit een gezamenlijk rapport van de Europese Academies van Wetenschappen in de lidstaten van de EU, dat neonicotinoïden zoals imidacloprid waarschijnlijk nog veel schadelijker zijn voor de natuur dan werd gedacht, omdat het ook in zeer lage concentraties al ernstige gevolgen heeft, en lang in de natuur aanwezig blijft. Onder andere wilde bijen, zweefvliegen, vlinders, loopkevers en akkervogels zijn de laatste jaren zeer sterk in soortenrijkdom achteruit gegaan.

Onze fractie vraagt Gedeputeerde Staten wat het resultaat is van het overleg met de diverse partijen in februari, en of er al gecommuniceerd is dat voor bollenteelt bij natte natuur een vergunning nodig is. Daarnaast willen we weten of Gedeputeerde Staten zich bewust is van de ernst van de situatie, en wat ze met de bevindingen van het onderzoek van de Europese Academies van Wetenschappen gaat doen.