Biodi­ver­siteit rondom veehou­de­rijen nog verder in gedrang


1 augustus 2011

Het dreigt te gemakkelijk te worden voor veehouderijen om het milieu te mogen vervuilen ten kost van waardevolle natuur. Veehouderijen stoten - o.a. via mest - veel stikstof en ammoniak uit, en een te hoge concentratie ammoniak en stikstof is slecht voor de biodiversiteit. De provincie dreigt de regels die daarvoor gelden echter te versoepelen. Daarom stelde de Partij voor de Dieren op 1 augustus vragen over ammoniak en stikstof.

In september wordt de Verordening stikstof en Natura 2000 besproken door de Provinciale Staten. In het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt de uitstoot van ammoniak en stikstof voor de meeste veehouders in Gelderland eenvoudiger gemaakt, en dat betekent meer uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen. In het voorstel wordt echter niet genoeg ingegaan op de negatieve effecten van de verhoogde uitstootmogelijkheid en de daarmee gepaard gaande schaalvergroting van de vee-industrie.

Op de website van Natuurmonumenten staat een korte uitleg van de invloed van stikstof en ammoniak op de biodiversteit. De vragen zijn hier en hier te lezen en te downloaden.

Gerelateerd nieuws

Vragen over het afschieten van wilde zwijnen in Epe

De Partij voor de Dieren heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Gelderland over het afschi...

Lees verder

Bezwaar tegen afschieten zwijnen in Epe

De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om ...

Lees verder