Burger­ini­ti­atief tegen hobby­jacht afge­schoten


25 mei 2016

Eind maart is er een burgerinitiatief bij de provincie Gelderland ingediend. Daarin werd gevraagd om hobbyjacht zoveel mogelijk aan banden te leggen. Tijdens de Provinciale Staten van Gelderland is het initiatiefvoorstel ongeldig verklaard.

Op 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet Natuurbescherming in waardoor provincies meer invloed krijgen op wildbeheer. Bezorgde burgers vonden dit een goed moment om hobbyjacht aan de kaak te stellen en hebben daarom het burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht ingediend. De initiatiefnemers vragen aan de provincies binnen hun verruimde bevoegdheden te kiezen voor een beleid waarin hobbyjacht zover het mogelijk is wordt beperkt. De provincie zou bijvoorbeeld hobbyjacht op eigen grond kunnen verbieden.

Vandaag is tijdens de Provinciale Staten van Gelderland besloten het burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht ongeldig te verklaren. Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PVV en 50plus wilden het burgerinitiatief wel geldig verklaren, maar dit was niet genoeg voor een meerderheid. Voorafgaand aan het besluit heeft de PvdD schriftelijke vragen gesteld over burgerinitiatieven en een amendement ingediend.

Onder de Gelderse Partij voor de Dieren fractie heerst ongeloof. In Overijssel en Zuid-Holland is eenzelfde burgerinitiatief tegen hobbyjacht geldig verklaard en in Limburg is het burgerinitiatief zelfs aangenomen.

Via een burgerinitiatief kunnen mensen invloed uitoefenen op de overheid. Gelderland blijkt een moeilijke provincie te zijn om een burgerinitiatief in te dienen. Volgens een bericht in de Gelderlander is geen van de zes ingediende burgerinitiatieven erdoor gekomen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Duurzame eiwitrevolutie in Gelderland

Op 18 mei zullen Gelderse Statenleden een werkbezoek brengen aan een plantaardig eiwitbedrijf. Partij voor de Dieren pleit vo...

Lees verder

Plantaardige eiwittransitie krijgt prominente rol in economisch beleid Gelderland

Plantaardige eiwittransitie wordt onderdeel van het economisch beleid van Gelderland. Het amendement van Partij voor de Diere...

Lees verder