Dieselen tot 2042, beter van niet


ontwij­kende antwoorden van het college statendag 27 november 2019

27 november 2019

De Partij voor de Dieren wil graag dat op regionale spoorlijnen dieseltreinen worden vervangen door elektrische. Bijvoorbeeld zogenaamde 'batterijtreinen' die bij stations kunnen worden opgeladen. Het college moet hier werk van maken bij de aanbesteding van de 4 regionale spoorlijnen. De gedeputeerde Jan van der Meer draaide er een beetje omheen: het was wel nuttig om hier nog eens goed naar te kijken, maar of dat nu een rol gaat spelen bij de nieuwe aanbesteding bleef vaag. Ook vaag was het antwoord van Gedeputeerde Drenth of het mogelijk is om vergunningen voor stikstofemissies in te trekken als deze twee jaar niet benut zijn. Een belangrijke mogelijkheid om de stikstofcrisis te lijf te gaan, maar de gedeputeerde wil eerst de nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening en dan pas over dit onderwerp nadenken. Een overzicht van de statendag van 27 november 2019.

Actieplan wonen: ook snel bouwen moet duurzaam

Gedeputeerde Staten wil iets doen aan het tekort aan woningen in de provincie. Er moeten volgens de prognoses zo'n 80.000 woningen gerealiseerd worden in Gelderland. Het bouwtempo moet daarbij omhoog vindt het college. In het actieplan dat vandaag besproken is worden allerlei voorstellen gedaan, zoals flexibele woonvormen. Dat kan bijvoorbeeld zogenaamde "tiny houses" betreffen. De PvdD is hier voorstander van. In het voorjaar van 2020 wordt het definitieve Actieplan Wonen besproken. Daarbij gaan we er op letten dat het college snelheid niet ten koste laat gaan van duurzaamheid.

Nota van Uitgangspunten Spoor: duurzame treinen

Vanaf 2020 moeten de nieuwe concessies voor vier spoorverbindingen in Gelderland worden aanbesteed (Zutphen-Apeldoorn-Winterswijk, Tiel-Arnhem-Winterswijk, De Valleilijn en Zutphen-Oldenzaal). In de nota van uitgangspunten worden allerlei kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de nieuwe concessiehouders met hun treinen en dienstverlening moeten voldoen. Eén ervan is duurzaamheid. Er wordt nog met dieseltreinen gereden. Deze treinen worden pas vanaf 2037 vervangen, de laatste in 2042. Vanwege de klimaatcrisis is het nodig dat ook de regionale spoorlijnen snel CO2-vrij worden. Het college wil nu afwachten met welke voorstellen de aanbieders komen. De Partij voor de Dieren wil graag dat diesel-elektrische treinen moeten worden omgebouwd tot batterijtreinen. De gedeputeerde vond het verstandig als er goed naar die optie gekeken wordt, maar bleef vaag of hij dat ook gaat doen. De Nota van Uitgangspunten wordt binnenkort vastgesteld in Provinciale Staten.


De aanbesteding betreft spoorverbindingen in Gelderland en Overijssel. De provincies werken samen aan de aanbesteding van regionaal openbaar vervoer.

Regionale energiestrategie Arnhem-Nijmegen vastgesteld: provincie moet blijven hameren op energiebesparing

Eén van de zogenaamde Regionale Energiestrategieën binnen Gelderland, die van Arnhem-Nijmegen, is vastgesteld door Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren heeft voorgestemd, maar is van mening dat een eenzijdige focus op energieproductie (ook al is die duurzaam, fossielvrij en klimaatneutraal) niet voldoende is om de klimaatopgave aan te kunnen. Er zal ook flink op energiebesparing moeten worden ingezet, anders vrezen we dat de energievraag te groot wordt om er met duurzame bronnen aan te kunnen voldoen.

Vragenuur met ontwijkende antwoorden

De Partij voor de Dieren vindt steun aan ondernemers die werken aan de plantaardige eiwittransitie belangrijk. In Gelderland is een ondernemer bezig met het ontwikkelen van productie van voor menselijke consumptie geschikt eendenkroos. Hij ontvangt hiervoor subsidie van de provincie. De toelating als voedingsmiddel op de Europese markt laat op zich wachten. Gedeputeerde Drenth wilde niet toezeggen dat de subsidie in stand blijft als er nog meer vertraging in de toelatingsprocedure optreedt.

Tenslotte weer een hoofdstukje stikstof. In het verleden zijn Natuurbeschermingswetvergunningen verstrekt met daarin de voorwaarde dat
binnen twee jaar de geboden ruimte moet worden gebruikt, omdat anders de niet gebruikte wordt ingetrokken. De ruimte zou dan voor andere activiteiten gebruikt kunnen worden. Bijna dagelijks is in de media te lezen over vele projecten die niet door kunnen gaan vanwege stikstofdepositie. De vraag is dus waarom onbenutte ruimte in natuurbeschermingswet-vergunningen niet wordt ingetrokken. Dhr. Drenth gaf in het vragenuur aan dat er begin december door het rijk en de provinciebesturen gemeenschappelijk gedragen nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening in de agrarische sector worden vastgesteld. Hij is van mening dat oude vergunningen en de eventuele ruimte die daarin zit pas dan beoordeeld kunnen worden. Ook lopen er nog rechtzaken van anderen over dit onderwerp die hij wil afwachten. Maar een antwoord op de vraag of de provincie de juridische mogelijkheid heeft om in actie te komen, kwam er niet. Hieronder de bijdrage van Luuk van der Veer over dit onderwerp in het vragenuur.

Gerelateerd nieuws

Geld voor biodiversiteit besteed aan andere doelen; wasbeer krijgt de rekening

Op 13 november 2019 is de provinciale begroting voor het komende jaar vastgesteld. De Partij voor de Dieren stemde wederom te...

Lees verder

Gedeputeerde: "De Partij voor de Dieren gaat véél te ver"; en slappe nieuwe beleidsregels stikstof

De laatste statendag van 2019, op 11 december, stond in het teken van de nieuwe beleidsregels voor stikstof die door GS zijn ...

Lees verder