Geld voor biodi­ver­siteit besteed aan andere doelen; wasbeer krijgt de rekening


Begroting 2020 (deel 2)

14 november 2019

Op 13 november 2019 is de provinciale begroting voor het komende jaar vastgesteld. De Partij voor de Dieren stemde wederom tegen: er wordt onvoldoende gedaan voor dieren, natuur en milieu. Bovendien laat de begroting nog steeds niet zien, door middel van goede indicatoren, of het provinciale beleid ook tot resultaten leidt. We hebben diverse moties ingediend, bijvoorbeeld om de wasbeer die zich in Gelderland lijkt te hebben gevestigd, te beschermen tegen afschieten.

stikstof: de slow-motion crisis

In de ochtend van deze Statendag was er eerst een informatieve bijeenkomst over de stikstofcrisis. Na de boerenprotesten van de afgelopen weken, waarna GS de nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening heeft opgeschort, moet de provincie nog steeds met een gedegen aanpak komen voor het beperken van stikstofemissie. Ambtenaren werken nu aan een voorstel. In december wordt daarvan een eerste versie naar de staten gestuurd. Dit gaat nog wel even duren.

Provinciale wegen onthaasten

Nog meer voorbereidend werk: op de N348 tussen Dieren en Spankeren en tussen Eefde en Gorssel heeft een proef met lagere maximumsnelheid plaatsgevonden. In 2021 moet groot onderhoud aan de N348 worden uitgevoerd. In het voorjaar van 2020 wordt een voorstel van GS verwacht om deze snelheidsverlaging permanent te maken bij Eefde-Gorssel. De inrichting van de weg daar zou dan meteen worden aangepast met het groot onderhoud. Voor het wegvak bij Spankeren is nog geen duidelijkheid. Voor de Partij voor de Dieren is duidelijk dat snelheidsverlaging alleen maar voordelen kent. Waarom moet de weg anders ingericht worden voor een lagere maximumsnelheid? Klaarblijkelijk omdat de politie heeft duidelijk gemaakt dat er niet gehandhaafd wordt als weg er uitziet alsof je harder dan 60 kan. We zijn wel enigszins ontdaan hierover. Een bord met de maximumsnelheid zou toch genoeg moeten zijn....

onderwijs en arbeidsmarkt: werkt het beleid óók?

Bij de zitting van Provinciale Staten 's middags was eerst het beleid voor Onderwijs en Arbeidsmarkt aan de orde. GS willen 14 miljoen reserveren voor dit beleid. Voor de Partij voor de Dieren is het belangrijk dat tekorten aan geschoold technisch personeel worden opgelost met het oog op de energie- en klimaattransitie. We willen wel dat er goede effectmeting plaatsvindt, zeker omdat de onderbouwing van het benodigde geld nogal dunnetjes is. Daarom hebben we een motie mede ingediend. Deze motie is met brede steun aangenomen.

begroting 2020: schuiven met geld, onduidelijke besteding, spoedmoties

Daarna kwam de begroting aan de orde. De Partij voor de Dieren vindt het een slechte zaak dat er nog altijd geen goede indicatoren -feiten en cijfers die het maatschappelijk effect van beleid laten zien - in de begroting en verantwoording worden gebruikt. We vragen al jaren om dit belangrijke toetsingsmiddel. Diverse andere provincies zoals Overijssel werken er al een tijd mee. Ook technisch is er van alles mis. Zo kon het gebeuren dat 7,5 miljoen euro, die in 2017 al per motie is bestemd voor biodiversiteit, nu wordt doorgeschoven naar "natuur en landschap". Ook waardevol, maar biodiversiteit is echt iets anders. Zeker iets anders dan een deel van het geld besteden aan een onderzoek naar brandveiligheid.

Houtige biomassa: Stilstand is beter dan achteruitgang

We kozen ervoor om een aantal spoedeisende moties in te dienen bij deze begroting. Ten eerste over het verbranden van houtige biomassa. De gedeputeerde wilde niet toezeggen om te wachten met het doen van onomkeerbare beslissingen over biomassa als energiebron tot na de bespreking van dit onderwerp, dat op initiatief van o.a. de PvdD binnenkort gehouden gaat worden. De motie heeft het niet gehaald.

CETA: geen handelsverdragen die dieren, natuur en milieu verder in de knel brengen

Ten tweede een gezamenlijke motie over het CETA-handelsverdrag. De PvdD wil dat dit soort handelsverdragen niet meer worden afgesloten omdat ze heel slecht uitpakken voor dieren, natuur en het milieu en uiteindelijk ook voor ondernemers in Nederland die het wel goed voor hebben met duurzaamheid en diervriendelijk ondernemen. Binnenkort wordt het verdrag besproken in de Tweede Kamer. Met deze motie wil de PvdD steun geven aan de tegenstanders van het verdrag in Den Haag. We kwamen helaas twee stemmen te kort om de motie aangenomen te krijgen. We zijn wel blij dat provinciale coalitiepartijen GroenLinks en de PvdA, die landelijk twijfelt over het verdrag, vóór de motie hebben gestemd.

Partij voor de dieren geeft stem voor de stemlozen

Soms voor enkele muizen die verdwalen in de onderkrochten van het provinciehuis. Deze keer vroegen we met een motie aandacht voor de wasberen die zich nu in Gelderland lijken te hebben gevestigd. GS hebben besloten dat deze door de Faunabeheereenheid mogen worden afgeschoten omdat het "agressieve dieren" zouden zijn, "die door de schoorsteen naar binnen klimmen en veel schade kunnen aanrichten". Nooit gehoord van een roostertje op de pijp? En waarom niet vangen, steriliseren en terugzetten? Deze methode die succesvol is bij zwerfkatten, kan prima toegepast worden bij wasberen. Maar toch koos Provinciale Staten voor afschot. Lekker makkelijk.

lees hier deel 1 over de begrotingsbehandeling

Gerelateerd nieuws

Provincie moet werk maken van de klimaatdoelstellingen

Zoals ieder jaar weer veel mooie woorden in de provinciale begroting voor het volgende jaar, maar of de nieuwe coalitie echt ...

Lees verder

Dieselen tot 2042, beter van niet

De Partij voor de Dieren wil graag dat op regionale spoorlijnen dieseltreinen worden vervangen door elektrische. Bijvoorbeeld...

Lees verder