Partij voor de Dieren: nieuwe gede­pu­teerden moeten klimaat­am­bas­sa­deurs zijn


30 januari 2019

De Statenvergadering van 30 januari 2019 stond in het teken van de energietransitie. Onder andere een adviesrapport van de rekenkamer. De Partij voor de Dieren vulde die adviezen verder aan. Waaronder dat alle nieuwe gedeputeerden kennis moeten hebben van klimaat en energie omdat dit alle beleidsvelden beïnvloedt. Naast het advies van de Rekenkamer stond ook een aangenomen motie voor een extra innovatiefonds voor emissieloos openbaar vervoer en de versnelde invoering van LED verlichting langs provinciale wegen op de agenda.


Aanbevelingen van de Rekenkamer

De PvdD vindt dat het rapport een goed overzicht geeft, maar ziet de energietransitie als een onderdeel van het grotere geheel van de klimaatproblematiek. De aanbevelingen van de Rekenkamer werden door Statenlid Maaike Moulijn dan ook aangevuld. Zo raadt de PvdD de volgende Staten aan om naar het voorbeeld van de huidige Staten een klimaatwerkgroep op te richten waar Statenleden van alle partijen deel van uitmaken, om zo veel mogelijk kennis te verzamelen en te delen rondom klimaatvraagstukken. En ook is afgelopen jaren gebleken dat alle gedeputeerden kennis zouden moeten hebben van klimaat en energie. Daarom adviseert de Partij voor de Dieren om bij de selectie van de nieuwe gedeputeerden, ook in overweging te nemen of zij kennis hebben van de klimaatproblematiek en in hoeverre zij klimaatambassadeurs zijn. In het rekenkamerrapport wordt namelijk geadviseerd dat alle statenleden ambassadeurs voor de energietransitie zouden moeten zijn. Moulijn voegde hier nog aan toe: “Alle politici van de Partij voor de Dieren zijn uiteraard ambassadeurs voor een betere wereld: klimaatneutraal, dier- en natuurvriendelijk. Want volgens ons gaan die ambities altijd hand in hand”.