Verzweeg provincie gesprekken over finan­ciële hulp aan vliegveld Teuge?


Vragen gesteld!

22 juli 2023

Uit een Woo-verzoek is gebleken dat de provincie vorig jaar contact had met het Nationaal Parachutisten Centrum Teuge over subsidie zonder hierover de statenleden te informeren. Dit gebeurde voordat de staten een besluit namen om de overlast te verminderen door het parachutespringen. Met de subsidie, die inmiddels is toegekend, kan Teuge toch vliegtuigen laten vliegen op dagen waarop eigenlijk was afgesproken dat niet te doen, door een technologische aanpassing aan de vliegtuigen zodat de geluidscategorie lager is. Omwonenden zeggen echter hier nog steeds hinder van te ondervinden.

Platform Vlieghinder Teuge: “De omgeving die er op gerekend had om gedurende een aantal weekenddagen per jaar gevrijwaard te zijn van paravluchten, is dus voor de gek gehouden. Wat de provincie Gelderland met de ene hand geeft, neemt ze dus met de andere hand weer weg. Zo ga je kennelijk om met de belangen van je burgers.”

Wij hebben vragen gesteld!

Gerelateerd nieuws

Zet eiwittransitie in Gelders Klimaatplan!

De eiwittransitie is een van de meest effectieve klimaatmaatregelen! Meer plantaardige landbouw is goed voor mens, dier en na...

Lees verder

Rechter doet uitspraak: onvoldoende onderbouwing om wolf met verfkogels te beschieten

Goed nieuws! De rechter heeft uitspraak gedaan: 'Het besluit om de wolf met verfkogels te beschieten is "onzorgvuldig voorber...

Lees verder