Vrees Gelders OV op slacht­afval


17 februari 2009

Arnhem, 17 februari 2009 – De Partij voor de Dieren Gelderland stelt vandaag vragen aan het College over de voortdurende onduidelijkheid rond de herkomst van biogas voor het openbaar vervoer in Gelderland. Er dreigt een horrorscenario: bussen die rijden op biogas gemaakt uit slachtafval, mogelijk ook van versnipperde eendagskuikens en nertsenkadavers. Vooralsnog weigert de provincie toe te zeggen dat alleen diervriendelijke en duurzame bronnen worden gebruikt om het groene gas te produceren.

De provincie zal een aanbesteding doen voor het openbaar vervoer en kan daar voorwaarden aan stellen. Biogas kan gewonnen worden uit zowel plantaardig als dierlijk materiaal. Het kan gemaakt worden van bermgras en GFT-afval, maar ook van mest uit de intensieve veehouderij, slachtafval, versnipperde eendagskuikens, nertsenmest en nertsenkadavers. Het college beweerde eerder dat er geen mogelijkheden zijn om onderscheid te maken naar de herkomst van biogas. Het gaat echter alleen om politieke wil om eisen te stellen aan de oorsprong van het biogas.

De Partij voor de Dieren pleit daarom in de vragen aan het College voor het gebruik van diervriendelijk biogas. Gebruik van omstreden biobrandstof in publieke voorzieningen zoals openbaar vervoer is onacceptabel. Er is immers geen alternatief voorhanden en burgers wordt daarmee geen keuzevrijheid gelaten. Voor milieu- en diervriendelijke consumenten, die voor duurzaam, biologisch of vegetarisch kiezen is een bus op dierlijk biogas daarom een nachtmerrie.

--

Achtergrondinformatie:

Gerelateerd nieuws

Provincie houdt vast aan gebruik nachtkijkers

FRACTIE - De Provincie Gelderland is van mening dat het gebruik van nachtkijkers bij de jacht op wilde zwijnen toegestaan is ...

Lees verder

Ruim baan voor wilde zwijnen op Veluwe

WERKGROEP - Marianne Thieme, Tweede Kamerfractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, bepleit sinds november 2008 aandacht...

Lees verder